RNDr. Elena Tibenská, PhD.

Medicínska riaditeľka Medirex a zároveň garantka klinickej imunológie a alergológie laboratórií Medirex.

Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor molekulárna biológia a genetika.

V roku 1997 absolvovala špecializačné štúdium v laboratórnych metódach v klinickej imunológii. V roku 2004 absolvovala certifikačný program „Health management and public health“ organizovaný pod záštitou University of Scranton a v roku 2006 ukončila doktorandské štúdium.

Od roku 1994 sa venuje imunológii, najskôr na oddelení klinickej imunológie v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, kde sa podieľala na riešení viacerých výskumných projektov.

V roku 2006 zakladala v Medirexe oddelenie klinickej imunológie, kde dodnes pôsobí v úlohe odborného garanta a zastáva aj funkciu medicínskej riaditeľky tejto spoločnosti. V spolupráci s kolegami pod jej vedením sa toto oddelenie zaradilo medzi najväčšie a najmodernejšie laboratórium vo svojom odbore na Slovensku.

V odbornej praxi sa špecializuje hlavne na prietokovú cytometriu, ale aj na vyšetrenie autoprotilátok, alergií a rozvoj diagnostiky v reprodukčnej imunológii.

Pravidelne prednáša na domácich a zahraničných kongresoch a konferenciách, spolupracuje s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského na výskumných projektoch, vedie bakalárske a diplomové práce na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

10:15 - 10:35

22.10.2022 Prednášky Bratislava 2022

Ktorá potravina je pre vás liekom a ktorá jedom? Odhaľte potraviny, ktoré vám škodia.

Zvykne vás bolieť hlava? Možno sa zrazu cítite príšerne vyčerpaní, alebo vám nebodaj zle trávi?

Rozhodne vám telo signalizuje, že niečo nie je v poriadku. Natíska sa otázka, či za tým stojí alergia, intolerancia alebo niečo úplne iné. Počet ľudí s podobnými príznakmi narastá.

Mnohé potraviny, ktoré spôsobujú intolerancie, sú do istej miery identické s tými, ktoré spôsobujú aj alergie. Ako však zistiť čo je príčinou zdravotných problémov? Moderná laboratórna diagnostika dnes už vie odhaliť potraviny, ktoré môžu byť pre vás jedom. Zverte sa do rúk skúsených odborníkov.