program & spíkri

Barbora Jelinek

Z denníka reumamy
Barbora, Barby je dvojnásobnou mamou a reumatičkou. Ako chronická pacientka má k téme zdravia veľmi blízko a na svojom instagramovom profile šíri osvetu o tom, že aj s reumou sa dá krásne žiť.
 
 

Elisabeth Öhlschlägerová

Trénerka vo fitnescente Neonka 

MUDR. Danica Caisová Škultétyová

Psychiatrička, sexuologička

Od 1998 až dodnes pôsobí ako neštátny lekár v psychiatricko – sexuologickej ambulancii v Košiciach. Venuje sa aj lektorskej činnosti a aktívne vystupuje na domácich aj medzinárodných odborných fórach.

PharmDR. Veronika Sivová PhD.

 Výživová poradkyňa
Vyštudovala som farmáciu a následne aj doktorát na medicíne v odbore farmakológia, no dnes sa venujem alternatívnym možnostiam liečby a prevencie ochorení, najmä prostredníctvom úpravy životosprávy, zmenou výživy, užívaním liečivých rastlín a jógou.
 
 

Bc.Mgr. Anna Kmecová

Zdravotnícky záchranár, inštruktor prvej pomoci, maskér realistických porenení
Meníme prístup k učeniu sa prvej pomoci z “musím a bojim sa” na “viem a chcem”. Preto sme pripravili RescueRoom kurz prvej pomoci praktickou, efektívnou ale hlavne zážitkovou formou, ktorá sa čo najviac približuje potrebám učenia a tréningu z teórie do praxe.

Monika Šrenkelová

Fyzioterapeutka telom aj dušou, fanatička do anatómie ľudského tela, aktívna športovkyňa.
Autorka liečebnej metodiky Correct Body Systém. Venuje sa ženám po pôrode, odrehabilitovala takmer 4000 žien, z toho takmer každá mala diagnostikovanú dg.popôrodnú diastázu. Mamičky ju poznajú aj ako “Rehab Women”. Založila Asociáciu Diastáza a Materstvo, práve kvôli chýbajúcej osvete.tréningu z teórie do praxe.

Michala Koniarová

Vzťahová koučka

Vzťahová koučka, ktorá sa orientuje najmä na pomoc ženám. Je členkou Medzinárodnej asociácie profesionálnych vzťahových koučov (IAPO International Association of Professional Relationship Coaches) a držiteľkou certifikátu Relationship Coach Certificate. 

V individuálnom koučingu pracovala už s viac ako 500 ženami. Venuje sa najmä témam ako sú partnerské krízy, komunikácia, sebaláska, nevera, ženská a mužská energia, ale aj otázkam, ktorými sa trápia single ženy, ktoré svojho partnera ešte len hľadajú. Michala má za sebou aj vydanie dvoch knižných publikácií – Láska je polievka a ja som vidlička a Listy Hane.

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

Klinická biochemička, zástupkyňa medicínskej riaditeľky pre východné Slovensko v spoločnosti Medirex

Vyštudovala Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. Po ukončení vysokej školy, v roku 1998, nastúpila pracovať ako lekárka na oddelenie klinickej biochémie Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura (FNLP) v Košiciach. Počas svojej práce absolvovala dve atestačné skúšky v odbore klinická biochémia a v rovnakom odbore aj doktorandské štúdium. K čaru laboratórnej medicíny ju priviedol otec – chirurg, ktorý riadil vedecké laboratórium pri Chirurgickej klinike vo FNLP.

V rokoch 2010 – 2018 pôsobila ako zvolená námestníčka primátora mesta Košice.

V súčasnosti sa popri svojej manažérskej práci venuje problematike potravinových intolerancií.

 

Alojz Bomba, DVM, DSc.

Vedec

“Spoluzakladal som laboratórium gnotobiológie, jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku.

Od roku 2006 som bol prednostom Ústavu experimentálnej medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V našom výskume študujeme úlohy črevného mikrobiómu pri vzniku chronických chorôb. Hľadáme možnosti cielenej úpravy mikrobiómu v prevencii a terapii chorôb ako rakovina, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, alergie, intolerancie, kardiovaskulárne choroby, psychické poruchy a mnohé iné.

Mojou životnou výzvou je prevencia a liečba rakoviny.”

Michaela Birkusová

Akreditovaná výživová terapeutka

“Špecializujem sa na úpravu stravovania pri zdravotných problémoch či už s trávením, alebo aj iných chronických, či autoimunitných ochoreniach.

Pracujem s lowFODMAP diétou a manažmentom pacientov s IBS (syndróm dráždivého čreva) IBD (Crohnová choroba, ulcerózna kolitída), rôzne intolerancie, alergie a iné ochorenia tráviaceho traktu.”

Martin Haranta, MSc.

Inovátor

“Dlhodobo sa venujem technologickému transferu, inovačnému a strategickému manažmentu v rámci medzinárodných projektov a výskumu.

Mojou kľúčovou kompetenciou je prenos poznatkov vedy do praxe. To ma priviedlo aj k spoločnosti Perbiotix, vďaka ktorej na Slovensko prinášame nové technológie a produkty založené na vedeckých poznatkoch a klinických experimentoch.

Skĺbil som tak know-how nadobudnuté zo štúdia vo Veľkej Británii, manažmentu medzinárodných vyskumno-inovačných projektov a vlastnej konzultačnej činnosti.

Naším cieľom a snom je vytvoriť výskumno-vývojové centrum mikrobiómu, tak aby sme na Slovensku dokázali vytvárať inovácie na svetovej úrovni.”

Mgr. Zuzana Šofraneková

Klinická psychologička, certifikovaná koučka a hypnoterapeutka

Zuzana Šofraneková pôsobí v ambulancii klinickej psychológie. V koučingovej praxi sa špecializuje na budovanie pevnej vôle, zmenu návykov a správne nastavenie mysle. 

Čoskoro spúšťa 10-týždňový kurz s názvom Moja pevná vôľa. Zuzana Šofraneková je tiež autorkou terapeutických kariet Krabička šťastia, ktoré Vám prinesú pozitívny impulz do každého dňa.

Mgr. Martina Magic, KcS

NLP koučka a expertka na posilnenie mysle

Martina sa od roku 2014 venuje koučingu a školeniu mäkkých zručností. Založila projekt Posilňovňa mysle, kde pomáha ženám spracovať pochybnosti, strach a vinu, vďaka čomu ovládnu svoju myseľ a rýchlejšie dosiahnu vnútorný kľud. Jej klientky benefitujú zo zvýšeného sebavedomia, tvoria si radostné vzťahy a naplnený život.

Martina je presvedčená, že šťastie, výkon a spokojnosť sú priamo úmerné sile našich mentálnych svalov. Dnes pomáha klientom po celom svete ovládať sabotérov v mysli, aby sa prestali hnať za výsledkami a užívali si prítomnosť.

Ing. Monika Mihoková, BCTC

Energetická koučka a biznis mentorka

Monika je veľmi energetická a vnímavá žena. Je študovanou ekonómkou a vďaka dlhoročných skúsenostiach v biznise, koučuje a mentoruje ženy na začiatku ich podnikateľskej cesty. Svoje klientky sprevádza, vedie a pomáha im vidieť veci z nadhľadu ako jeden komplexný celok. Jej klientky si po jej sedeniach uvedomujú a preciťujú vlastnú silu a potenciál a možnosti ako pretaviť svoje sny do reality. Založila projekt „Energetické biznis kruhy“, kde v intímnom prostredí vedie ženy k naplneniu ich vnútorného potenciálu a poslaniu v tomto živote so štipkou numerológie a spirituality. Monika je ranné vtáča a s radosťou si vychutnáva východ slnka pri meditácii. Riadi sa duchovnými zákonmi a verí, že „Každý máme silu a moc tvoriť svoju vlastnú realitu!“

doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA.

Medicínska riaditeľka Gyncare, gynekologička – reprodukčný špecialista

Docentka Toporcerová je uznávanou osobnosťou vo svojej oblasti. V Gyncare pôsobí ako vedúci lekár a garant. Reprodukčnej medicíne sa venuje už viac ako 16 rokov.

Po skončení vysokej školy nastúpila na II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UPJŠ v Košiciach, kde bolo prvé centrum asistovanej reprodukcie na Slovensku.

V roku 2003 absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave kvalifikačnú atestáciu I. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo. Pracovala ako sekundárny lekár a neskôr ako odborný asistent na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP v Košiciach, kde viedla Centrum asistovanej reprodukcie pri II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP až do roku 2013.

V roku 2007 absolvovala na SZU v Bratislave špecializačnú atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a v roku 2012 absolvovala kvalifikačnú skúšku z odboru reprodukčná medicína na Inštitúte pre postgraduálne vzdelávanie v zdravotníctve v Prahe. Do roku 2016 pôsobila ako medicínsky riaditeľ a odborný garant v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti v Košiciach. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných monografií, vysokoškolských skrípt a učebníc a odborných vedeckých článkov. Medzi jej záľuby patrí cestovanie.

 

 

Jana Matyaseková Kovalčíková

Certifikovaná inštruktorka Pilatesu a Jogy

Držiteľka Certifikátu PILATES MAT INSTRUCTOR od Balanced body a Instructor POWERYOGY a samozrejme mnohých ďalších. Od roku 2015 pracujem ako inštruktor pilatesu a jogy, vediem individuálne a skupinové cvičenia a pracujem tiež ako masér.

doc. MUDr. Ján Varga, PhD, MPH, MHA

Docent LF UPJŠ v Košiciach v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Doc. MUDr. Ján Varga, PhD. je odborníkom v odbore gynekológia a pôrodníctvo, v UNLP Košice pôsobí od roku 2011. Popri práci sa venuje pedagogickej a publikačnej činnosti na LF UPJŠ a organizuje kurzy pre budúce mamičky. Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice ukončil v roku 2009, v roku 2015 získal titul PhD. v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Atestáciu v odbor získal o dva roky neskôr, v roku 2020 habilitoval na docenta. Okrem toho absolvoval mnoho kurzov, školení a odborných stáží doma, aj v zahraničí, v Slovinsku, ČR, Rakúsko. Švajčiarsko, či Bulharsko.

 Za jeden deň absolvujete množstvo prednášok, diskusií a konzultácií s lekármi. Môžete si zacvičiť, otestovať sa, absolvovať jednoduché vyšetrenia či nastaviť si jedálniček.

8:00 - 10:00

Kvapka krvi s NTS SR

Pomôžte iným svojou kvapkou krvi, odber je možný o 8:30.

speaker-1

Národná transfúzna služba SR

8:00 - 18:00

Zdravé srdce

Analýza tela prístrojom IN BODY - % svalov a tukov v organizme, segmentové rozloženie svalov a tukov, viscerálny tuk    

speaker-1

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

8:00 - 18:00

Zdravé prsia

Prevencia vzniku rakoviny prsníkov edukácia, samovyšetrenie prsníkov

speaker-1

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

8:00 - 18:00

Zdravé črevo

Prevencia vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka edukácia, test na okultné krvácanie

speaker-1

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

8:00 - 18:00

Konzultácie, poradenstvo

Okrem meraní v priestoroch expo zóny bude priestor aj pre informovanie, konzultovanie a pre aktiváciu mobilnej aplikácie VšZP a benefitného systému Peňaženka Zdravia

speaker-1

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

8:00 - 18:00

RescueRoom

prvá pomoc formou zážitku

simulované prostredie s figurantom so zranením

modelové situácie, kde sa budú aktívne zapájať účastničky eventu a naučia sa tak prakticky čo robiť a čo nie - ako poskytnúť prvú pomoc

cieľom je šíriť osvetu o doležitosti prvej pomoci, že každej z nás sa to týka

speaker-1

Prvá pomoc zážitkom

8:00 - 18:00

Konzultácie s koučkou

Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu ku vzťahovej koučke. Zistite viac o akejkoľvek vzťahovej téme.

Využite svojich 30 minút na odborné sedenie, opýtajte sa na svoju situáciu a konzultujte s profesionálkou.

Rezervácia konzultácie tu: Konzultácie s koučkou - Miki Koniarová

Okrem konzultácií bude mať pre vás Miki na mieste aj svoje dve knihy, ktoré si budete môcť kúpiť za špeciálnu cenu, s venovaním i podpisom :).

speaker-1

Michala Koniarová

8:00 - 18:00

Šťavnatý zážitok plný chuti a vitamínov z prírody

Vely je koncept šťavnatých vitamínov určený Velinkám - ženám každého veku, ktoré majú svoje túžby. Odpovedá na ich potreby podľa obdobia života, v ktorom sa nachádzajú, aby mohli žiť svoj nádherný - lovely, teda vely život.

- ochutnávky

- prezentácia produktov

- poradenstvo

speaker-1

VELY

8:00 - 18:00

Ochutnávky a predaj vín

  • winetasting

- welcome drink

- prezentácia, odborný výklad

- poradenstvo someliéra

- možnosť kúpy vín podľa vašej chuti

Mladé a progresívne vinárstvo ViaJur, pochádzajúce z mestečka Svätý Jur, prináša vínnu degustáciu tých najlepších kúskov z ich produkcie.

speaker-1

Vinárstvo ViaJur

8:00 - 18:00

Práca s mikrobiómom

Možnosť konzultovať, ako pracovať s mikrobiómom, prečo je to dôležité a ako vám to pomôže problémami.

Konzultovať bude výživová terapeutka Michaela Birkusová, vedec Alojz Bomba a inovátor Martin Haranta.

speaker-1

iProbio

8:00 - 18:00

Gyncare

Gyncare centrum pre asistovanú reprodukciu

Poradenstvo v oblasti prekoncepčnej starostlivosti a možností zachovania plodnosti žien aj vo vyššom veku

speaker-1

Gyncare

8:00 - 18:00

Medirex

Najväčšie a najmodernejšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe.

Neviete sa rozhodnúť, aké vyšetrenie je pre vás vhodné? Absolvujte u nás konzultácie a poradenstvo v oblasti laboratórnych vyšetrení.

speaker-1

Medirex

8:00 - 18:00

Konzultácie o psychickom zdraví a o budovaní pevnej vôle

Necítite sa mentálne fit? Máte pocit, že vám niečo v živote chýba? Zasekli ste sa v bludnom kruhu zlyhaní? Zastavte sa a skonzultujte svoj psychický stav či problém pevnej vôle s odborníčkou. 
 
Navyše, vďaka konferencii Pre zdravie ženy budete medzi prvými, kto môže získať terapeutické karty Krabička šťastia. Vďaka nim počas desiatich týždňov okúsite čaro vďačnosti a láskavosti, zapracujete na správnom nastavení mysle, nájdete inšpiráciu k pozitívnym návykom a viac porozumiete sami sebe.
 
Doprajte si čas pre seba a aktívne pracujte na vytvorení šťastného a naplneného života.

speaker-1

Moja pevná vôľa

10:00 - 11:00

Konzultácie - potravinové alergie, intolerancie

Možno sa zrazu cítite príšerne vyčerpaní, alebo vám nebodaj zle trávi? Rozhodne vám telo signalizuje, že niečo nie je v poriadku.

Poraďte sa s odborníčkou a zistite, čo vám telo hovorí.

speaker-1

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

8:00 - 18:00

Liečivá sila mora s Blackmud

Blackmud je liečivá morská kozmetika určená pre všetkých, ktorí ocenia
liečivú silu mora v koncentrovanej forme. Produkty Blackmud obsahujú
morský lúh, ktorý je bohatý na prírodný horčík. Dodajte svojmu telu
dostatok horčíka prírodnou formou a zároveň nechajte prírodu liečiť
problémy s pohybovým aparátom, kožné problémy, zápalové procesy a problémy
s reprodukčným systémom.
Aktivity:
- aplikácia bahennej masky na tvár grátis
- nákupy s 20% zľavou
- prezentácia produktov
- poradenstvo
- fotokútik

speaker-1

Blackmud

8:00 - 18:00

Zábavné fotenie vo fotobúdke

Odneste si z konferencie darček v podobe zábavnej fotky, skúste si rôzne rekvizity a nechajte fantázii voľnú cestu.

speaker-1

Fotobúdka Dollybooth

8:00 - 9:00

BodyBalance

Toto cvičenie pozostáva z troch elementov - jóga, thai-chi a pilates.ktoré sa postarajú o harmóniu a duševnú rovnováhu. Za doprovodu jemnej hudby, vyplavíme cvičením stres, budeme cítiť pokoj na duši a silnejšie a pevnejšie telo. Jednoduchosť a krása tohoto cvičenia pramení v kontrolovanom dýchaní, koncentrácii a pozorne vybraných pohybov či póz. Týmto cvičením sa dostane nie len Tvoje telo, ale aj Tvoja myseľ do stavu hormónie a balansu.

speaker-1

Elisabeth Öhlschlägerová

10:20 - 10:50

CORE

Krátky intenzívny tréning pre brucho, zadok, chrbát a nohy. Posilňovanie, ktoré nám pomôže vyzerať lepšie a cítiť sa lepšie a blahodárne vplýva aj na správne držanie tela, lebo spevňuje práve tie svaly, ktoré k tomu dopomáhajú. Pohyby a cviky sú zostavené tak aby ich odcvičil aj začiatočník a aj pokročilý.

speaker-1

Elisabeth Öhlschlägerová

14:20 - 14:50

BobyBalance

Toto cvičenie pozostáva z troch elementov - jóga, thai-chi a pilates.ktoré sa postarajú o harmóniu a duševnú rovnováhu. Za doprovodu jemnej hudby, vyplavíme cvičením stres, budeme cítiť pokoj na duši a silnejšie a pevnejšie telo. Jednoduchosť a krása tohoto cvičenia pramení v kontrolovanom dýchaní, koncentrácii a pozorne vybraných pohybov či póz. Týmto cvičením sa dostane nie len Tvoje telo, ale aj Tvoja myseľ do stavu hormónie a balansu.

speaker-1

Elisabeth Öhlschlägerová

8:00 - 9:00

Cvičenie, kávička, expo zóna

9:00 - 9:15

Oficiálne otvorenie

9:15 - 9:30

Ranný icebreaker - tvárová jóga

Tvárová joga je technika, ako omladiť tvár a spomaliť jej starnutie. Je to neinvazívny spôsob omladenia tváre. Tak, ako cvičíme telo, môžeme cvičiť tvár a práve tvárovou jogou posilňujeme a tvarujeme svaly na tváry a krku.

speaker-1

Jana Matyaseková

9:30 - 9:50

Ktorá potravina je pre vás liekom a ktorá jedom? Odhaľte potraviny, ktoré vám škodia.

Zvykne vás bolieť hlava? Možno sa zrazu cítite príšerne vyčerpaní, alebo vám nebodaj zle trávi? Rozhodne vám telo signalizuje, že niečo nie je v poriadku. Natíska sa otázka, či za tým stojí alergia, intolerancia alebo niečo úplne iné. Počet ľudí s podobnými príznakmi narastá. Mnohé potraviny, ktoré spôsobujú intolerancie, sú do istej miery identické s tými, ktoré spôsobujú aj alergie. Ako však zistiť čo je príčinou zdravotných problémov? Moderná laboratórna diagnostika dnes už vie odhaliť potraviny, ktoré môžu byť pre vás jedom. Zverte sa do rúk skúsených odborníkov.

speaker-1

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

9:50 - 10:10

Vaginizmus - keď žena chce, no nemôže

speaker-1

MUDr. Danica Caisová Škultétyová

10:10 - 11:00

Prestávka

11:00 - 11:20

Tehotenstvo „zmrazené“ na neskôr. Spoznajte social freezing

Je ideálne založiť si rodinu s vhodným partnerom a v správnom čase. Kedy je ten správny čas? Dnešné ženy chcú byť na materstvo viac pripravené. Treba však myslieť na riziká. Príliš dlhé odkladanie tehotenstva môže pripraviť ženu o šancu mať geneticky vlastné dieťa. Dá sa poistiť plodnosť?

Riešením je social freezing – zmrazenie a uskladnenie vlastných vajíčok. Je určitým poistením, že ak sa žena predsa len rozhodne mať dieťa, nebude už neskoro. Odobraté vajíčka nestarnú, preto umožnia byť matkou aj vo vyššom veku.

speaker-1

doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA

speaker-2

MUDr. Andrea Grendelová, PhD.

11:20 - 12:00

Trávenie – mikrosvet v nás – výzvy, odpovede a následky COVIDu

Spíkri vedec Alojz Bomba a inovátor Martin Haranta

Mikrobióm v zdraví – telesnom aj duševnom

Ako sa starať o mikrobióm? Ak sa rozhodnem pre doplnky ako vybrať ten správny?

Následky COVIDu na mikrosvet v nás

Priestor na diskusiu

 

speaker-1

Alojz Bomba, DVM, DSc.

speaker-2

Martin Haranta, MSc.

12:00 - 13:30

Obedová prestávka

13:30 - 13:50

Diskusia: Správna výživa v rôznych fázach menštruačného cyklu

speaker-1

PharmDR. Veronika Sivová PhD.

speaker-2

Michaela Birkusová

13:50 - 14:10

Diastáza a panvové dno - ako na ne?

speaker-1

Monika Šrenkelová

14:10 - 15:00

Prestávka

15:00 - 15:20

Skutočne nemáte pevnú vôľu?

Čo pevná vôľa vlastne je

Ako vzniká

Najčastejšie chyby, ktoré robíme

Ako ju trénovať

speaker-1

Mgr. Zuzana Šofraneková

15:20 - 15:40

Poruchy v perimenopauzálnom období života ženy

speaker-1

doc. MUDr. Ján Varga, PhD, MPH, MHA

15:40 - 15:50

Poďakovanie, koniec oficiálnej časti

16:00

Tombola

16:30 - 17:30

Koučingové kruhy

Počas jednej hodiny sa vám budú venovať špecialisti, kouči a lekári.

V úzkom kruhu si budete môcť prebrať témy, ktoré vás zaujímajú.

Kapacita jedného kruhu je 10 žien + lektorka/lektor.

Rezervácie miesta tu: Koučingové kruhy

Lektorky:

Mgr. Zuzana Šofraneková: "Prvý krok k zmene - ako na správne nastavenie mysle"

Mgr. Martina Magic, KcS: "Ako nás myseľ sabotuje" (Ako posilniť sebavedomie bez straty času a energie)

Ing. Monika Mihoková, BCTC: „Otvor svoju myseľ!“
(Uvedom si svoj potenciál a svoje vnútorné možnosti, ako môžeš dosiahnuť svoje sny s ľahkosťou a hravosťou v štyroch jednoduchých krokoch.)

Michaela Birkusová: “Moje trávenie nefunguje tak ako by malo. Čo s tým?”

speaker-1

Mgr. Martina Magic, KcS

speaker-2

Mgr. Zuzana Šofraneková

speaker-3

Ing. Monika Mihoková, BCTC

speaker-4

Michaela Birkusová

pre koho je interaktívna konferencia určená?

  • PRE NÁS VŠETKY
  • PRE ŽENY
  • PRE MAMY
  • PRE DCÉRY

A ROVNAKO PRE NAŠICH MUŽOV, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM A PROAKTÍVNY PRÍSTUP K PREVENCII. 

na čo sa môžete tešiť?

  • interaktivita BUDEME SPOLOČNE CVIČIŤ,  ZABÁVAŤ SA A NAJMÄ VZDELÁVAŤ SA NA TÉMU ZDRAVIE, PREVENCIA A STAROSTLIVOSŤ O SEBA
  • vzdelávanie DEŇ NABITÝ MOTIVAČNÝMI PREDNÁŠKAMI, DISKUSIAMI 

reportáž z ročníku 2020

lístky

celodenná vstupenka – predpredaj

28€

V cene je bohatý celodenný  program, zážitkové prednášky, vstup do expo zóny, konzultácie s odborníkmi, cvičenie a pozornosti od partnerov.

V cene NIE JE zahrnutý obed.

poldenná vstupenka – predpredaj

16€

 Pokiaľ sa chcete zúčastniť len neiktorých rpednášok, môžete si vybrať dopoludňajší alebo popoludňajší blok.  

Generálni partneri

partneri

fitness partner

produktoví partneri

mediálni a PR partneri

magazín #prezdraviezeny

https://prezdraviezeny.sk/author/lucia-gaborova/

Najlepšia letná pleťová rutina pre mastnú pleť

V lete, keď teplomer ukazuje každý deň teploty tridsať nad nulou, sa naša pleť mastí viac ako zvyčajne. Nehovoriac o tom, ako to s našou pleťou v lete vyzerá vtedy,

https://prezdraviezeny.sk/author/lucia-gaborova/

Dovolenka: luxus alebo nutnosť?

Ak sa fyzicky cítite dobre, no ste mentálne vyčerpaná, zvyknete si vziať pár dní voľno z práce? A koľko dní to zvyčajne býva? Deň? Dva? Alebo nebodaj len poldeň? Stavíme

https://prezdraviezeny.sk/author/lucia-gaborova/

5 druhov potravín, ktoré vám uberajú energiu

Všimli ste si, že niekedy sršíte energiou tak, že by ste z nej mohli aj rozdávať a inokedy sa ledva vlečiete z nohy na nohu napriek tomu, že ste sa

https://prezdraviezeny.sk/author/lucia-gaborova/

Dovolenka s menštruáciou? Žiaden problém

Menštruácia vás niekedy môže načakane prekvapiť. Príde o deň-dva skôr, alebo sa, naopak, o týždeň oneskorí a naruší vám tak perfektne naplánovanú dovolenku. V skutočnosti aj samotné cestovanie vám môže

https://prezdraviezeny.sk/author/lucia-gaborova/

Prečo sa nám počas spánku snívajú sny?

Určite ste už niekedy lietali. Teda, aspoň v spánku. Dostali ste sa v noci na nezvyčajné miesta, stretli tam zvláštnych ľudí a vôbec. Počas života sa človeku prisnije veľa nezmyslov, nad ktorými ráno,

https://prezdraviezeny.sk/author/lucia-gaborova/

Čo je to FODMAP v potravinách a prečo niekomu spôsobuje tráviace ťažkosti?

Pociťovať pri prechode na čisto rastlinnú stravu, alebo pri zaradení väčšieho množstva zeleninových pokrmov do jedálnička, nadúvanie nie je nič nezvyčajné. Je to spôsobené naraz väčším množstvom vlákniny v tráviacej