Patrik Konrády, dilp. fyzioterapeut

Už ako študent vytvoril aplikáciu BodyFix s cieľom pomôcť ľuďom "fixnúť," napraviť si telo, zdravie. Aplikácia je určená fyzioterapeutom, športovým lekárom, trénerom, učiteľom, ale aj širokej verejnosti ako nástroj, ktorý im uľahčí každodenný život a dá im spätnú väzbu o aktivitách ich zverencov. Pomáha zlepšovať celé držanie tela a tým celkový zdravotný stav.

V súčasnosti pracuje aj ako samostatný technický pracovník v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Pracuje na plny úväzok ako Koordinátor fyzioterapeutov v Ružinoskom domove seniorov.

9:00-16:00

Bratislava 16.10.2021 EXPO zóna

BodyFix

  • konzultácia stavu z pohľadu fyzioterapie
  • navrhnutie individuálneho plánu vďaka aplikácii
  • detekcia zlého držania tela
11:30-11:50

Bratislava 16.10.2021 Prednášky

Jednoduché riešenie postcovidových syndrómov vďaka cvičeniu a time manažmentu klienta