speaker-photo

Martina Beňová

9:00 - 9:15

Bratislava 16.10.2021 Prednášky

Oficiálne otvorenie

16:30-16:40

Bratislava 16.10.2021 Prednášky

Tombola, poďakovanie a ukončenie oficiálnej časti