MUDr. Daniela Ogurčáková

Algeziologička, zakladateľka ambulancie bolesti.

"Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach som ukončila r. 1990. Od ukončenia štúdia som pracovala na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v 1. súkromnej nemocnici Košice – Šaca. V roku 1996 som absolvovala I . atestáciu a r. 2001 II. atestáciu v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína. Od roku 1999 sa venujem liečbe akútnej a chronickej bolesti, r. 2004 som úspešne vykonala subšpecializačnú skúšku v odbore Algeziológia. Od r. 2006 vediem neštátnu Ambulanciu chronickej bolesti v Košiciach. 

Som členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti a tiež členkou Slovenskej spoločnosti anestézie a intenzívnej medicíny.

Téma využitia prírodných  zdrojov  v liečbe bolesti ma dlhodobo zaujíma, využila som možnosti načerpania nových informácií a vedomostí  a získala certifikáty: Medical cannabis  for pain control  ( Technion Israel Institute) , Cannabis sciences 2021 (Labroot) 

zúčastnila som sa na vzdelávacej aktivite:   Medical cannabis in pain management  ( Biologix solutions) 

Moje  hobby je cestovanie,  športové  aktivity, čítanie."

 

9:20-9:45

Bratislava 16.10.2021 Prednášky

Terapeutický potenciál CBD