MUDr. Elena Ďurišová

Primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci, je špecialistka v reumatológii-osteológii, fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je odborným garantom pre prevenciu a liečbu osteoporózy v Kúpeľoch Lúčky. Má naviac vzdelanie v akupunktúre i rôznych typoch naturálnej medicíny, prednáša na odborných fórach i laikom najmä problematiku bolesti a osteoporózy, publikuje v odborných časopisoch.

Je autorkou viacerých kníh pre pacientov s bolesťami chrbtice a hlavne s osteoporózou. Jej publikácia „Osteoporóza – tichý zlodej kostí-cvičenie pri bolestiach chrbtice“ a kniha s CD „Ženské bolesti chrbtice – sterilita, inkontinencia, osteoporóza“ boli ocenené Slovenskou lekárskou spoločnosťou za najlepšie publikácie roka. Ostatná publikácia s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy) dostala prívlastok „nová edukačná pomôcka pre pacientov“.

Má viacero vyznamenaní za mimoriadne výsledky dosiahnuté v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odboroch reumatológia a FBLR, v roku 2014 bola laureátkou na ocenenie „Slovenka roka“ v kategórii zdravotníctvo, umiestňuje sa na popredných miestach v novinárskej súťaži KROK. Naviac kolektívu Reumatologicko-rehabilitačného centra pod jej vedením bolo udelené vyznamenanie za rozvoj a dosiahnuté výsledky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti i ocenenie za prvé miesto v rebríčku najzdravších firiem.

Miesto štúdia a dátum promócie:

LF UJEP Brno, promócia v roku 1977

Pracoviská:

 • 1977 - 1984 Interné oddelenie NsP Trnava
 • 1984 - 1995 Interná ambulancia, diabetologická ambulancia, reumatologická ambulancia NsP Hlohovec
 • od roku 1995 doteraz primárka Reumatologicko - rehabilitačného centra pre liečbu bolesti pohybového aparátu Hlohovec
 • od roku 2005 + odborný garant pre prevenciu a liečbu osteoporózy v Kúpeľoch Lúčky

 

 

Atestácie a certifikačná spôsobilosť:

 • atestácia v odbore interného lekárstva
 • atestácia v odbore reumatológie
 • medzinárodné certifikáty naturálna medicína
 • akupunktúra
 • laseroterapia
 • certifikát osteodenzitometria
 • certifikát myoskeletálna medicína
 • atestácia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • rádiodiagnostika
 • IOF certifikát diagnostika osteoporózy s denzitometriou

 

Nominácia Slovenka roka 2014 v kategórii ZDRAVOTNÍCTVO

 

Viac info o pani doktorke v rozhovore:  http://www.rrc.sk/aktuality-a-vzdelavanie/slovenka-roka/

11:05-11:30

Bratislava 16.10.2021 Prednášky

Nenechajte sa dolámať osteoporózou