MUDr. Matúš Baran, MBA

Ukončil 2. lekársku fakultu Univerzity Karlovy v Prahe v roku 2011. Praktické skúsenosti z plastickej chirurgie zbieral už počas štúdia asistenciou na plastickej  chirurgii v súkromnom zariadení plastickej a estetickej chirurgie v Prahe.

Po absolutóriu rok pracoval ako sekundárny lekár na chirurgickom oddelení Masarykovej nemocnice v Rakovníku a následne nastúpil na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Šaci. V roku 2016 ukončil MBA štúdium so zameraním na etiku v manažmente.

Špecializačnú skúšku v odbore plastická chirurgia vykonal v roku 2017 opäť na pôde Univerzity Karlovy v Prahe, na 3. lekárskej fakulte.

Absolvoval dlhodobé stáže vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe na Klinike plastickej chirurgie so zameraním na plastickú a rekonštrukčnú chirurgiu, vo vysokošpecializovanom ústave pre chirurgiu ruky vo Vysokom nad Jizerou,  krátkodobé stáže na viacerých pracoviskách estetickej chirurgie v Bologni, Paríži, Warszawe, Prahe.

Pravidelne navštevuje a tiež prednáša na medzinárodných esteticko-chirurgických a popáleninových kongresoch v Monaku (AMWC), Dusseldorfe (Medica), Paríži (IMCAS), Mníchove (ISA, FOBI, EADV), Cannes (5CC), Malage (SEME), Bologni (Cosmoprof) a Prahe.

Podieľal sa na tvorbe publikácie o estetickej liposukcii a publikáciách venujúcich sa prvej pomoci, ako autor a spoluautor publikuje v domácich aj zahraničných odborných časopisoch.

Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľným vzdelávacím aktivitám Slovenského Červeného kríža, kde je nositeľom ocenenia „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu II. stupňa."

12:10 - 12:30

Bratislava 16.10.2021 Prednášky

Aj mama po pôrode sa potrebuje cítať krásna