PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PHD.

Psychologička, lektorka a zakladateľka Centra osobnostného rozvoja detí a dospelých.

"V oblasti krízovej intervencie pôsobím od r. 2004. Od r. 2005 sa venujem lektorskej činnosti, príprave a realizácií tréningov v oblasti osobnostného rozvoja, firemného vzdelávania, zvládania záťažových situácií a zdravého životného štýlu. Rovnako dlho pôsobím aj v poradenskej a terapeutickej praxi, kde sa venujem individuálnym klientom (dospelým aj deťom), párom, rodinám a pracovným kolektívom.

Verím, že ak sa človek odhodlá a vytrvá, vždy nájde svoju cestu a riešenia."

10:05-10:25

Bratislava 16.10.2021 Prednášky

Za všetkým hľadaj ženu, ale ako zostať pevná, odolná a láskavá zároveň?