speaker-photo

Liga proti rakovine

8:00 - 18:00

22.10.2022 EXPO zóna Bratislava 2022

Samovyšetrenie prsníkov, meranie CO vo výdychu pomocou smokerlyzera

9:00-12:00

Bratislava 16.10.2021 EXPO zóna

Liga proti rakovine