Aké sú nové trendy v oblasti hormonálnej antikoncepcie?

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS) je mimovládna nezisková organizácia, odborné združenie špecialistov pracujúcich v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Združuje okolo 1200 špecialistov z celého Slovenska. Jej členmi sú okrem iného všetci poprední odborníci v danej medicínskej problematike, profesori a docenti, prednostovia kliník, primári, ambulantní a klinickí lekári. Z hľadiska odborných aktivít je SGPS súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Aktivity, ktoré vykonáva SGPS vyplývajú zo zákonných ustanovení pre ňu zaväzujúcich a stanov SLS a SGPS. K dôležitým úlohám spoločnosti okrem iného patrí aj tzv. neinštitucionálne vzdelávanie a doškoľovanie nielen lekárov – špecialistov, ale aj vzdelávacie a edukačné aktivity širokej verejnosti týkajúce sa spoločensky dôležitých odborných tém a tiež aktivít. Tieto aktivity vykonáva SGPS najmä prostredníctvom vzdelávacích projektov. Jedným zo vzdelávacích projektov, ktorý funguje už viac ako 10 rokov je iniciatíva „Milujeme a plánujeme“. Je zameraná na problematiku plánovaného rodičovstva s dôrazom na využitie antikoncepcie. Za toto dlhé obdobie sme zorganizovali množstvo prednášok pre verejnosť, najmä pre stredoškolákov, ale aj ostatnú laickú, ale aj odbornú verejnosť. Viedli sme opakovane prostredníctvom médií rozsiahle kampane o tejto problematike, v ktorých sa mohli ľudia bližšie oboznámiť s problematikou plánovaného rodičovstva a antikoncepcie. Snažili sme sa pôsobiť najmä na mladých ľudí, ktorých sa táto problematika najviac týka, pričom sme využívali všetky dostupné formy propagácie, najmä médiá, ale aj online priestor prostredníctvom webovej stránky (www.milujemeaplanujeme.sk), ktorá je dostupná aj prostredníctvo webovej stránky SGPS (www.sgps.sk).

Cieľom uvedených aktivít, ale aj všetkých aktivít SGPS súvisiacich s problematikou plánovaného rodičovstva smerovaných k širokej verejnosti je dosiahnuť najmä u mladých ľudí zodpovedné sexuálne správanie, informovanosť o každej oblasti pohlavného života a plánovaného rodičovstva. Zároveň chceme našimi aktivitami dosiahnuť maximálnu zodpovednosť mladých ľudí a žien v oblasti predchádzania rôznym komplikáciám či neplánovaným tehotnostiam alebo aj sexuálne prenosným a zhubným ochoreniam.

Antikoncepcia

Cieľom používania ANTIKONCEPCIE je zabrániť neplánovanému otehotneniu a vďaka tomu si plánovať rodinu na dobu, kedy sú obaja partneri na ňu pripravení. Účinnosť antikoncepcie sa meria Pearlovým indexom. Čím je nižší, tým je ATK spoľahlivejšia. Poznáme antikoncepcie prirodzené, bariérové, hormonálne, chemické či mechanické. Najspoľahlivejšou antikoncepčnou metódou je v súčasnosti hormonálna antikoncepcia s Pearlovým indexom 0,1 – 3 (pri pravidelnom užívaní má 99,7% účinnosť). Hormonálna antikoncepcia má ďalšie benefity, tzv. nonkontraceptívne benefity (nad rámec antikoncepčného efektu). Vďaka jej zloženiu vieme regulovať aj ďalšie ženské zdravotné problémy ako napríklad nadmerné alebo nepravitelné menštruačné krvácanie, dysmenorea – bolestivá menštruácia, zmiernenie problémov súvisiacich s endometriózou, niektoré nežaiaduce kožné prejavy ako napr. akné, vypadávanie a premasťovanie vlasov a pod. Pri dlhodobom užívaní má hormonálna antikoncepcia dokonca protektívne účinky na niektoré závažné ochorenia,  znižuje napr.  riziko vzniku niektorých druhov rakoviny.

Non-kontraceptívne benefity HAK

 • Upravuje silné a nepravidelné krvácanie a menštruačné bolesti.
 • Môže zlepšiť akné a nadmerné ochlpenie (typické pre mužov.
 • Môže zlepšiť symptómy spojené s premenštruačným syndrómom, endometriózou a syndrómom polycystických vaječníkov.
 • Znižuje riziko rakoviny sliznice maternice a vaječníkov.
 • Znižuje riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Užívanie hormonálnej antikoncepcie na Slovensku v porovnaní s inými Európskymi krajinami je veľmi nízke a za posledných 10 rokov kleslo o 5 percentuálnych bodov. Na grafe môžete vidieť porovnanie užívania hormonálnej antikoncepcie na Slovensku s inými krajinami Európy. Kým napríklad v Holandsku užíva hormonálnu antikoncepciu až 70 % žien v produktívnom veku, vo Francúzsku viac ako 50 %, v Čechách je to 30 % a na Slovensku je to len 10,3 %, čo predstavuje asi 90 000 žien. Za nami už zostáva len Rumunsko, Bulharsko a Srbsko, kde HAK užíva len 3.9 % žien.

Dôvody nízkej užívateľnosti sú rôzne, ale odborníci sa zhodujú na tom, že hlavným dôvodom odmietania hormónov je slepá viera nepravdivým mýtom o antikoncepcii a užívaní hormónov z minulosti. Tak ako už dávno neplatí, že z HAK sa priberá, neplatia ani ďalšie mýty o HAK ako napr. to, že menštruáciou sa žena čistí a potrebuje ju mať každý mesiac, HAK a hormóny v nej obsiahnuté sú pre ženské telo neprirodzené, umelé alebo po vysadení antikoncepcie bude mať žena problém s otehotnením. Tieto mýty majú korene ešte v dobách, keď bola endokrinológia a HAK v plienkach.

Kombinovaná HAK – estrogény a gestagény

Kombinovaná hormonálna zložka obsahuje obidva ženské hormóny – estrogény aj gestagény. Gestagénna zložka – bráni ovulácii, zahusťuje hlien krčka maternice, čím sa znižuje pohyblivosť spermií, inhibuje rast endometria, čo sťažuje uhniezdenie. Estrogénna zložka – zabraňuje hypoestrogénnym účinkom (vaginálna atrofia, suchosť pošvy, nepriaznivý vplyv na kostnú hmotu), prispieva k zamedzeniu ovulácie, vyrovnáva účinky gestagénu na endometrium a zlepšuje menštruačné krvácanie. Pri kombinovaných HAK je medzi jednotlivými typmi/druhmi HAK rozdiel najmä v gestagénnej zložke. Estrogénna zložka bola donedávna takmer vo všetkých preparátoch totožná a rozdiely boli len v dávke.

Najvýznamnejší gestagén v ženskom tele sa volá progesterón – udržiava tehotenstvo, podporuje sexuálnu túžbu, je nevyhnutný pre pravidelný menštruačný cyklus a vývoj prsníkov. Najznámejšími a najpoužívanejšími gestagénmi v HAK na Slovensku sú napríklad drospirenon alebo chlormadinon acetát. Gestagén obsiahnutý v HAK určuje najmä jej nonkontraceptívny účinok.

Úlohy estrogénov v ženskom tele – ženský výzor a pohlavné znaky, pravidelnosť menštruačného cyklu, funkčnosť reprodukčného systému (sliznica maternice, ovulácia, libido…).Poznáme 4 hlavné estrogény, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ženskom tele. Estrón, Estradiol, Estriol a Estetrol. K ich produkcii dochádza v rôznych častiach tela a v rôznych obdobiach života aj ženského cyklu sa mení ich hladina. V HAK sa používajú deriváty hlavne z ESTRADIOLU, ako najčastejšie používaný etinylestradiol, prípadne menej často používané estrogény estradiol valerát alebo estradiol samotný.

E1 – ESTRÓN – primárny estrogén u žien po menopauze, syntetizuje sa vo viacerých tkanivách, vrátane vaječníkov a tukového tkaniva.

E2 – ESTRADIOL – najčastejší a najsilnejší estrogén u žien v reprodukčnom veku, vylučuje sa z vaječníkov, jeho deriváty alebo on samotný sa najčastejšie používajú ako estrogénna zložka HAK.

E3 – ESTRIOL – Vytvára sa vo veľkých množstvách počas tehotenstva, u netehotných žien je v obehu v malých množstvách, možno ho získať z E1 a E2.

E4 – ESTETROL – je to síce najmenej známy estrogén, ale poznáme ho už dlhšie (objavený v roku 1965). Je produkovaný fetálnou pečeňou, prechádza placentou a nachádza sa vo fetálnej a materskej plazme, ale aj v materskom moči od 9. týždňa tehotenstva. Má veľmi dlhý polčas rozpadu, takže účinok je dostatočne dlhý a preto je možné ho ľahko využiť v liečivách ako napríklad v HAK, kde zabezpečuje spoľahlivosť. Zvláštnosťou je, že sa nekonvertuje na estriol alebo estradiol, teda nevznikajú metabolity, ktoré môžu mať potencionálne škodlivé účinky, takže jeho bezpečnostný profil je priaznivý. Vylučuje sa prevažne močom, čo je tiež výnimočná vlastnosť, lebo nepodlieha metabolizmu v pečeni, čiže ju nezaťažuje a v tomto je rozdielny oproti ostatným estrogénom. Nedochádza k interakcii s inými liečivami.

PRELOMOVÁ NOVINKA V HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCII

Po 30.rokoch prichádza k inovácii v estrogénnej zložke v hormonálnej antikoncepcii.

Súčasťou každej existujúcej kombinovanej HAK je estrogénna zložka vo forme samotného estradiolu (E2) alebo jeho derivátov (EE/E2V).

ESTETROL (E4) – NOVÁ súčasť hormonálnej antikoncepcie!

E4 možno charakterizovať ako NEST= Natívny Estrogén so Selektívnym pôsobením v Tkanivách. Pôsobí odlišne v závislosti od tkaniva a tým pádom síce má estrogénnu aktivitu, ktorú potrebujeme, ale výskyt nežiaducich účinkov bude nižší.  Čiže inak funguje na tkanivo v prsníku či pečeni, inak na kostné tkanivo a inak na tkanivá v maternici či pošve. Rozdiel je teda v mechanizme účinku, kde iné estrogény účinkujú na membránový a jadrový estrogénový receptor, zatiaľ čo estetrol účinkuje na jadrový receptor a súčasne membránový blokuje. Preto pôsobí odlišne v rôznych tkanivách podľa toho, aké receptory sa v nich nachádzajú. Tým, že je takto selektívny očakávame, že bude mať síce požadovanú estrogénnu aktivitu, ale menšie riziko nežiaducich účinkov. Selektívnym pôsobením dosiahneme, že má malý vplyv na pečeň, prsník a pod., zároveň neovplyvňuje metabolizmus tukov a cukrov. Je metabolicky neutrálny. V súčasnosti sa vyrába z rastlinného zdroja.

Výhody Estetrolu:

 1. „Pečeň“ neutrálny = Nemetabolizuje v pečeni, tým pádom ju nezaťažuje
 • Pravdepodobne minimálny vplyv na hemostázu a riziko VTE
 • Minimálna interakcia s P450 cytochrómovým systémom, nižšie riziko liekových interakcií
 1. Metabolicky neutrálny
 • Minimálny vplyv na hladiny triglyceridov
 • Žiadny efekt na glukózovú toleranciu a inzulínovú senzitivitu
 1. Priaznivý farmakokinetický profil
 • >95% vylučovanie močom a bez vylučovania žlčou, nižšie riziko tvorby žlčových kameňov
 1. Výborná kontrola menštruačného cyklu
 2. Unikátny mechanizmus účinku
 • Selektívny účinok na jadrový ER – pôsobí prospešne na tkanivo pošvy, endometrium a kosti
 • Slabý účinok na tkanivo prsníka

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky HAK súvisia najmä s jej estrogénnou zložkou – nevoľnosť a bolesť brucha, bolesť hlavy, bolesť prsníkov a/alebo citlivosť, menštruačné nepravidelnosti. Preto je výber estrogénu v HAK kľúčový. A teraz je možnosť využívať nový estrogén, ktorý by mohol tieto slabšie stránky ostatných estrogénov v HAK zlepšiť. Mnohé ženy aj gynekológovia tak v najbližších dňoch privítajú možnosť vybrať si v HAK nielen gestagénnu zložku, ale aj estrogénnu zložku.

Estetrol je prísľubom k zvýšeniu ochrany žien pred nechceným otehotnením a zároveň znížením  neopodstatneného strachu z užívania HAK.

Výber HAK však aj naďalej ostáva na dohode pacientky a jej gynekológa, keďže on ju pozná najlepšie aj po zdravotnej stránke a vie posúdiť, ktorý preparát je pre jeho pacientku najvhodnejší.

Zdieľať článok:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Podobné články