Všetko, čo potrebujete vedieť o nefrologickom vyšetrení: Kedy, prečo a ako

Nefrologické vyšetrenie je dôležitým krokom v diagnostike a liečbe ochorení obličiek a močových ciest. Obličky sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho tela, pretože odstraňujú odpadové látky, regulujú krvný tlak a udržiavajú rovnováhu tekutín a elektrolytov. Ak nefrologické vyšetrenie odhalí akékoľvek problémy, je možné včas zasiahnuť a predísť tak vážnym zdravotným komplikáciám. 

Prečo je teda dôležité venovať pozornosť zdraviu našich obličiek a kedy by sme mali zvážiť vyhľadanie odborného nefrologického vyšetrenia? Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Nefrológ nie je urológ – rozdiel medzi nefrológiou a urológiou

Ešte než sa ponoríme do nefrologických testov a vyšetrení, poďme sa pozrieť na dva podobne znejúce, avšak významovo rozdielne pojmy: nefrológia a urológia. 

Nefrológia a urológia sú dve odlišné medicínske špecializácie, ktoré sa zameriavajú na podobné systémy ľudského tela, ale rôzne typy ochorení.

Nefrológia je odvetvie medicíny, ktoré sa zaoberá štúdiom, diagnostikou a liečbou ochorení obličiek. Nefrológ je lekár špecializujúci sa na obličkové ochorenia, ako sú chronické obličkové ochorenia, akútne zlyhanie obličiek, hypertenzia (vysoký krvný tlak), elektrolytová nerovnováha a dialýza. Cieľom nefrológie je zachovať funkciu obličiek a zabrániť ich ďalšiemu poškodeniu.

Urológia je odvetvie medicíny, ktoré sa zaoberá štúdiom, diagnostikou a liečbou ochorení močových ciest, od obličiek cez močový mechúr až po močové trubice. Urológ okrem práce diagnostiky zastáva aj prácu chirurgickú a určuje medikamentóznu liečbu.

Hlavným rozdielom medzi urológom a nefrológom teda spočíva v špecializácii ochorení obličiek a predpisovaní liečby. Zatiaľ čo nefrológ predpisuje nechirurgickú liečbu (zápaly, dedičné choroby, poškodenie pri cukrovke, transplantácia a pod.), urológ sa zaoberá chirurgicky liečiteľnými chorobami obliečok (napr. nádor).

Čo je nefrologické vyšetrenie?

Nefrologické vyšetrenie predstavuje súbor diagnostických postupov zameraných na hodnotenie funkcie a štruktúry obličiek a močových ciest. Nefrológia je odvetvie vnútorného lekárstva, ktoré sa špecializuje na diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení obličiek.

Tieto ochorenia môžu zahŕňať akútne a chronické zlyhanie obličiek, glomerulonefritídy (zápal obličkových glomerulov), tubulointersticiálne ochorenia obličiek, renálnu osteodystrofiu, elektrolytové nerovnováhy, hypertenziu (vysoký krvný tlak) spôsobenú obličkovými ochoreniami a komplikácie spojené s diabetes mellitus.

Photo by Shopify Partners from Burst

Zoznam najčastejších nefrologických vyšetrení:

 1. Krvné testy – vrátane merania hladiny kreatinínu, urey, elektrolytov a ďalších parametrov, ktoré pomáhajú posúdiť funkčný stav obličiek.
 2. Analýza moču – môže zahŕňať testy na bielkoviny, krv, glukózu, leukocyty a mikroskopické vyšetrenie sedimentu.
 3. Obrazové vyšetrenia – ako ultrazvuk obličiek, CT (počítačová tomografia) alebo MRI (magnetická rezonancia), ktoré poskytujú obrazové informácie o štruktúre obličiek a močových ciest.
 4. Renálna biopsia – odber vzorky obličkového tkaniva na mikroskopické vyšetrenie, ktoré pomáha určiť typ a stupeň poškodenia obličiek.
 5. Glomerulárna filtračná rýchlosť (GFR) – vypočítaná alebo meraná hodnota, ktorá odhaduje rýchlosť, s akou obličky filtrujú krv.
 6. Testy na meranie močovej funkcie – ako napríklad meranie močovej produkcie alebo koncentračné testy.

Význam nefrologie pre udržanie zdravia obličiek

Zdravie obličiek je kľúčové pre celkovú pohodu, pretože obličky majú viacero životne dôležitých funkcií. Okrem filtrácie odpadových látok a nadbytočnej vody z krvi, obličky tiež regulujú krvný tlak, produkujú hormóny dôležité pre tvorbu červených krviniek, udržiavajú rovnováhu minerálov a elektrolytov a prispievajú k acidobázickej rovnováhe tela. 

Nefrologické vyšetrenia sú preto nevyhnutné pre včasné odhalenie a liečbu obličkových ochorení, čím sa predchádza ich progresii do konečného štádia, ktoré môže vyžadovať dialýzu alebo transplantáciu obličky. Pravidelné vyšetrenia obličiek sú obzvlášť dôležité pre osoby s rizikovými faktormi.

Kedy je čas na nefrologické vyšetrenie?

Nefrologické vyšetrenie by malo byť súčasťou zdravotnej starostlivosti vtedy, keď sa objavia príznaky alebo varovné signály naznačujúce možné problémy s obličkami. Okrem toho by sa mali podrobiť vyšetreniu aj ľudia s rizikovými faktormi, ktorí môžu byť náchylnejší na vznik ochorení obličiek.

Príznaky a varovné signály, ktoré by mali viesť k návšteve nefrologa:

 • Zmeny v močení – ako napríklad častejšie močenie, najmä v noci, zmena farby moču alebo prítomnosť peny v moči.
 • Opuchy – najmä opuchy nôh, členkov, rúk alebo tváre môžu byť znakom, že obličky neodstraňujú nadbytočnú vodu z tela.
 • Únava – anémia spôsobená zlým fungovaním obličiek môže viesť k chronickej únave a slabosti.
 • Vysoký krvný tlak – ktorý sa ťažko kontroluje, môže byť spojený s obličkovými problémami.
 • Krv v moči – je vážnym varovným signálom, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku pozornosť.
 • Bolesť v oblasti obličiek – lokalizovaná v dolnej časti chrbta môže signalizovať rôzne obličkové problémy.
 • Zvýšené hodnoty kreatinínu alebo iných látok v krvi, ktoré sú indikátorom obličkovej funkcie.

Rizikové faktory pre vznik ochorení obličiek

Autor fotky: Pavel Danilyuk
 • Diabetes mellitus – je jedným z hlavných rizikových faktorov pre vznik ochorení obličiek.
 • Hypertenzia – vysoký krvný tlak môže poškodiť krvné cievy v obličkách.
 • Rodinná anamnéza obličkových ochorení – genetická predispozícia môže zvyšovať riziko.
 • Pokročilý vek – riziko obličkových ochorení sa zvyšuje s vekom.
 • Chronické užívanie liekov, ktoré môžu poškodiť obličky, ako sú niektoré protizápalové lieky.
 • Metabolické alebo reumatické ochorenia  – môžu zvyšovať záťaž na obličky a prispievať k vzniku ochorení obličiek.
 • Fajčenie – môže poškodiť krvné cievy a znížiť prietok krvi do obličiek.

Preventívne vyšetrenia a ich frekvencia

Pre ľudí s vysokým rizikom ochorení obličiek by mali byť preventívne vyšetrenia pravidelnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Frekvencia týchto vyšetrení závisí od individuálneho rizika a odporúčaní lekára. Pre ľudí s diabetes mellitus alebo hypertenziou môže byť vhodné ročné vyšetrenie obličkovej funkcie. U tých, ktorí majú rodinnú anamnézu obličkových ochorení, môže byť odporúčaná častejšia kontrola.

Prečo je dôležité podstúpiť nefrologické vyšetrenie?

Podstúpenie nefrologického vyšetrenia je kľúčové z viacerých dôvodov. Obličky hrajú centrálnu úlohu v mnohých telesných procesoch a ich dysfunkcia môže mať za následok vážne zdravotné problémy. Vyšetrenie obličiek umožňuje včasnú diagnostiku a liečbu ochorení, čím sa znižuje riziko komplikácií a zlepšuje sa kvalita života pacientov.

Štatistiky a fakty o ochoreniach obličiek

 • Podľa odhadov trpí ochorením obličiek približne každý desiaty človek.

Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií sa v roku 2022 na Slovensku podrobilo sledovaniu nefrológmi viac ako 152 tisíc ľudí trpiacich na ochorenia obličiek. Medzi dospelými pacientmi bola najčastejšie zaznamenaná diabetická nefropatia, čo je chronické ochorenie obličiek vyvolané diabetom. Tento typ ochorenia sa stal hlavným dôvodom, pre ktorý boli pacienti začlenení do programu pravidelnej dialyzačnej terapie. 

Minulý rok bolo na Slovensku vykonaných aj 129 úspešných transplantácií obličiek, čo predstavuje nádej a zlepšenie kvality života pre mnohých pacientov.

 • V pokročilých štádiách ochorenia obličiek môže byť potrebná dialýza alebo transplantácia obličiek, čo predstavuje závažný zásah do života pacienta.
 • Mnoho ľudí s ochorením obličiek o svojom stave nevie, pretože môže prebiehať bez zjavných symptómov.
 • Ochorenia obličiek môžu zvýšiť riziko iných závažných zdravotných stavov, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, preto sa liečbe obličiek v Čechách a na Slovensku venuje stále väčšia pozornosť.

Vedeli ste, že sa každoročne oslavuje Svetový deň obličiek? Pripadá na druhý štvrtok v marci.

Dlhodobé následky zanedbaných ochorení obličiek

Nesprávne alebo neskoro diagnostikované ochorenia obličiek môžu viesť k chronickému zlyhaniu obličiek, čo je stav, keď obličky prestávajú efektívne pracovať. To môže mať za následok:

 • akumuláciu toxínov a odpadových látok v tele, čo môže spôsobiť viaceré zdravotné problémy.
 • elektrolytové a tekutinové nerovnováhy, ktoré môžu byť život ohrozujúce.
 • anémiu a zhoršenú schopnosť tela produkovať červené krvinky.
 • zvýšené riziko infekcií a zápalov v tele.
 • výrazné zníženie kvality života a skrátenie dĺžky života.

Ako prebieha nefrologické vyšetrenie?

Autor fotky: MART PRODUCTION

Nefrologické vyšetrenie je komplexný proces, ktorý začína podrobnou anamnézou a končí interpretáciou výsledkov. Každý krok je dôležitý pre poskytnutie úplného obrazu o stave pacientových obličiek a močových ciest.

Anamnéza

Prvým krokom je zhromaždenie informácií o pacientovej zdravotnej histórii. Lekár sa pýta na príznaky, ako sú únava, opuchy, zmeny v močení, bolesti chrbta, predchádzajúce obličkové alebo močové problémy, rodinnú anamnézu ochorení obličiek a na užívanie liekov.

Fyzikálne vyšetrenie

Lekár vykoná fyzikálne vyšetrenie, pri ktorom môže zahŕňať kontrolu krvného tlaku, prehmatanie oblasti obličiek a močového mechúra, posluch srdca a pľúc a vyšetrenie opuchov.

Laboratórne testy

Tieto testy zahŕňajú analýzu krvi a moču. Vyšetrujú sa hladiny kreatinínu a urey, elektrolyty, kompletný krvný obraz a ďalšie špecifické markery obličkovej funkcie. Analýza moču zahŕňa hľadanie prítomnosti bielkovín, krvných buniek, baktérií a iných látok.

Obrazové metódy

Môžu byť indikované ultrazvuk obličiek, CT, MRI alebo iné obrazové štúdie na posúdenie štruktúry obličiek a močových ciest.

Praktické rady, ako sa pripraviť na vyšetrenie

 1. Držte sa bežnej diéty a pitného režimu, pokiaľ vám lekár neodporučí inak.
 2. Prineste si zoznam všetkých užívaných liekov a doplnkov výživy.
 3. Pripravte si informácie o vašej zdravotnej histórii a rodinnej anamnéze.
 4. Ak idete na laboratórne testy, môže byť potrebné, aby ste boli nalačno alebo dodržiavali špecifické inštrukcie ohľadom zberu moču.

Nás tip: Život so zdravotným postihnutím nie je jednoduchý a človek sa potrebuje so svojím stavom alebo jeho blízkych vyrovnať. Viete, ako sa pripraviť na dialýzu krok za krokom?

Čo očakávať po vyšetrení a ako interpretovať výsledky

Po vyšetrení lekár posúdi výsledky a v prípade zistenia problému navrhne ďalšie kroky, ktoré môžu zahŕňať zmenu životného štýlu, liečbu alebo ďalšie vyšetrenia. Výsledky laboratórnych testov sú často interpretované v kontexte s ostatnými nálezmi a môžu vyžadovať ďalšie vyšetrenia na potvrdenie diagnózy. Výsledky obrazových metód pomáhajú identifikovať štrukturálne zmeny v obličkách alebo močových cestách.

Čo robiť po vyšetrení

Photo by Shopify Partners from Burst

Po nefrologickom vyšetrení je dôležité pozorne vypočuť si vyhodnotenie a odporúčania lekára. Na základe výsledkov vyšetrenia môže lekár navrhnúť ďalšie možnosti, ktoré môžu zahŕňať ďalšie testy, konzultácie so špecialistami, zmenu liečby alebo špecifické zákroky, ako je napríklad dialýza.

Možné ďalšie kroky v prípade zistenia problému:

 • Dodatočné laboratórne testy alebo obrazové vyšetrenia na potvrdenie diagnózy.
 • Konzultácie s ďalšími špecialistami, ako sú kardiológovia alebo endokrinológovia, v závislosti od súvisiacich zdravotných problémov.
 • Predpisovanie alebo úprava liečby vrátane liekov na krvný tlak, diabetes alebo špecifických liekov na obličkové ochorenia.
 • Plánovanie dialýzy alebo predtransplantačnej prípravy v prípade pokročilého zlyhania obličiek.
 • Diskusia o možnosti transplantácie obličky.

Zmeny životného štýlu pre zlepšenie funkcie obličiek:

 1. Zdravá a vyvážená strava s obmedzením soli a proteínov v prípade potreby.
 2. Udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti a pravidelná fyzická aktivita.
 3. Dostatočný príjem tekutín, najmä vody.
 4. Zanechanie fajčenia a obmedzenie konzumácie alkoholu.
 5. Kontrola a správa krvného tlaku a hladiny cukru v krvi.

Dôležitosť pravidelnej kontroly a dodržiavania odporúčaní lekára

Je dôležité, aby ste pravidelne monitorovali funkciu svojich obličiek a celkový zdravotný stav podľa pokynov vášho lekára. Zabezpečte si, že budete dôsledne dodržiavať liečebný režim, ktorý vám bol predpísaný, a nezabudnite lekárovi okamžite nahlásiť akékoľvek vedľajšie účinky alebo zmeny vo vašom zdraví.

Nezabudnite tiež informovať svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate, vrátane tých bez lekárskeho predpisu, doplnkov stravy a bylinných prípravkov. Je dôležité vedieť, že niektoré z týchto produktov môžu ovplyvniť funkciu vašich obličiek.

Otvorená a pravidelná komunikácia s vaším lekárom je kľúčová pre udržanie dobrého zdravia a pohody.

Mohlo by vás zaujímať: V prípade, že lekár odporučí ako vhodný spôsob liečby dialýzu, možno to zasiahne do vášho života viac, než si na začiatku pripustíte. Ale so správnym prístupom môžete aj s dialýzou žiť plnohodnotný život so všetkými radosťami. Viete, ako si udržať intímny život aj na dialýze?

Záver

Photo by Shopify Partners from Burst

Nefrologické vyšetrenie je esenciálnou súčasťou prevencie a liečby ochorení obličiek. Zabezpečuje včasnú diagnostiku a správne riadenie liečby, čo môže značne zlepšiť prognózu a kvalitu života pacientov. Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú obličky zohrávajú v mnohých telesných procesoch, je ich zdravie nesmierne dôležité pre celkové zdravie organizmu.

Buďte pozorní k signálom svojho tela a nezanedbávajte príznaky, ktoré by mohli naznačovať problémy s obličkami. Pravidelné kontroly, zdravý životný štýl, dostatočný príjem tekutín a udržiavanie optimálnej hmotnosti sú kľúčové pre zachovanie funkcie obličiek.

Ak máte akékoľvek podozrenie na problém s obličkami alebo ak patríte do rizikovej skupiny pre vznik ochorení obličiek, neodkladajte vyšetrenie u neurológa. Pamätajte, že včasná diagnostika a liečba môžu zabrániť vážnym komplikáciám a zabezpečiť vám dlhší a zdravší život.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO: Pomôžeme vám s viditeľnosťou webu, marketingom, PPC reklamou.

Zdieľať článok:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Podobné články