Tatiana Barillová

Tatiana Barillová - kvalifikovaný lektor všímavosti (mindfulness) - www.mindfully.sk

 

Tatiana pôsobila vyše 15 rokov v oblasti ľudských zdrojov. Dnes sa naplno venuje téme Mindfulness. Mindfulness je základná ľudská schopnosť, ktorá nás vracia z preťaženej mysle k vnímaniu a cíteniu, z minulosti a budúcnosti späť do prítomnosti. Mindfulness je účinná technika a spôsob nastavenia mysle na zvládanie každodenného stresu, (nielen) pre ľudí, ktorí sú preťažení, hľadajú cestu, ako opäť získať ľahkosť bytia, radosť a rovnováhu v pracovnom, osobnom či rodinnom živote.

10:00 - 10:15

22.10.2022 Prednášky Bratislava 2022

Ranná mindfulness meditácia

Začneme deň s jasnou správou pre myseľ: menej stresu a viac rovnováhy. Nastavíme nášmu dňa zámer a naladíme sa na seba.