speaker-photo

Prvá pomoc zážitkom

8:00 - 18:00

21.5.2022 EXPO zóna Košice 2022

RescueRoom

prvá pomoc formou zážitku

simulované prostredie s figurantom so zranením

modelové situácie, kde sa budú aktívne zapájať účastničky eventu a naučia sa tak prakticky čo robiť a čo nie - ako poskytnúť prvú pomoc

cieľom je šíriť osvetu o doležitosti prvej pomoci, že každej z nás sa to týka

8:00 - 18:00

22.10.2022 EXPO zóna Bratislava 2022

Vyskúšajte si prvú pomoc v praxi

9:00-16:00

Bratislava 16.10.2021 EXPO zóna

RescueRoom

  • prvá pomoc formou zážitku
  • simulované prostredie s figurantom so zranením
  • modelové situácie, kde sa budú aktívne zapájať účastničky eventu a naučia sa tak prakticky čo robiť a čo nie - ako poskytnúť prvú pomoc
  • cieľom je šíriť osvetu o doležitosti prvej pomoci, že každej z nás sa to týka