MEDOCHEMIE Ltd. Slovensko

Spoločnosť MEDOCHEMIE bola založená v roku 1976. p. Dr. Andreasom Pittasom a od jej založenia je kontinuálne vedená v zmysle kréda: “poskytovať kvalitné a dostupné lieky pre každú ľudskú bytosť na svete”

Od svojho založenia, spoločnosť expanduje na trhy po celom svete – z našej základne v Európe, do Ázie a Afriky, cez Centrálnu a Východnú Európu až na Ďaleký Východ. Okrem našich kľúčových pobočiek, budujeme po celom svete sieť dôveryhodných agentov a parnerov, čo nám umožňuje pôsobiť vo viac ako 107 krajinách sveta.

Slovenská pobočka Medochemie bola založená v roku 1994 a je jednou z kľúčových farmaceutických spoločností na tomto dynamickom trhu, disponuje rozsiahlym portfóliom produktov a silným tímom odborných reprezentantov pôsobiacich na celom území Slovenska.

"Poskytovať kvalitné a dostupné lieky pre každú ľudskú bytosť na svete spôsobom, ktorý podporuje udržateľnosť."

8:00 - 18:00

22.10.2022 EXPO zóna Bratislava 2022

MEDOCHEMIE Ltd. Slovensko

Medochemie si dovoľuje pozvať zástupkyne nežného pohlavia, aby prenikli do tajov sveta intímneho zdravia, prirodzenej dokonalosti a ženskej krásy.