MUDr. Katarína Balasičová, PhD.

gynekologička v centre Gyncare v Košiciach

Doktorka Balasičová  ukončila LF UPJŠ v roku 2007,  následne absolvovala doktorandské štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Od roku 2007 pracuje ako lekárka na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach kde vedie pôrody, asistuje a realizuje operačné výkony. Zároveň od roku 2016 pôsobí v Centre pre asistovanú reprodukciu Gyncare v Košiciach ako gynekologička. Má rada turistiku a čítanie detektívok.

 

11:00 - 11:20

21.5.2022 Prednášky Košice 2022

Tehotenstvo „zmrazené“ na neskôr. Spoznajte social freezing

Je ideálne založiť si rodinu s vhodným partnerom a v správnom čase. Kedy je ten správny čas? Dnešné ženy chcú byť na materstvo viac pripravené. Treba však myslieť na riziká. Príliš dlhé odkladanie tehotenstva môže pripraviť ženu o šancu mať geneticky vlastné dieťa. Dá sa poistiť plodnosť?

Riešením je social freezing – zmrazenie a uskladnenie vlastných vajíčok. Je určitým poistením, že ak sa žena predsa len rozhodne mať dieťa, nebude už neskoro. Odobraté vajíčka nestarnú, preto umožnia byť matkou aj vo vyššom veku.