MUDr. Andrea Hladovcová

gynekologička v centre Gyncare v Nitre

Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončila v roku 2013. Gynekológii a pôrodníctvu sa venuje už sedem rokov, v tomto odbore absolvovala aj špecializačnú skúšku v roku 2019.

V súčasnosti pracuje ako gynekologička v centre Gyncare v Nitre. Skúsenosti s asistovanou reprodukciou naberala aj počas pôsobenia na predchádzajúcom pracovisku reprodukčnej medicíny. Zároveň pomáha deťom na svet na Gynekologicko-pôrodníckej klinike vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Rekreačne sa venuje športu a rada cestuje.

 

9:45-10:05

Bratislava 16.10.2021 Prednášky

Neodkladajte liečbu neplodnosti! Môžete sa pripraviť o šancu mať vlastné dieťa

Nedarí sa vám dlhšie otehotnieť? Čo s tým? Podľa reprodukčných špecialistov sú vek partnerov a dĺžka snahy o tehotenstvo dôležité fakty, ktoré by mal pár zobrať do úvahy pri rozhodovaní sa o vyhľadaní pomoci odborníkov. V centrách asistovanej reprodukcie dvojica podstupuje komplexnú diagnostiku a získa maximálne informácie o svojom reprodukčnom zdraví, rovnako aj o šanci na spontánne otehotnenie a o možnostiach liečby. Tieto informácie im pomôžu sa rozhodnúť, či chcú ešte počkať, alebo je najvyšší čas podstúpiť navrhovanú liečbu. Vždy je to pacient, ktorý danú liečbu buď prijme, alebo ju odmietne, ak nie je v súlade s jeho vnútorným presvedčením. Dôležité je však vedieť o týchto postupoch včas, aby sa nestávalo, že pár príde po dlhoročnej neúspešnej snahe o bábätko, ale na liečbu je už neskoro...