MUDr. Boris Bánovský

Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave so 7-ročnou aktívnou lekárskou praxou so špecializáciou na všeobecnú/úrazovú chirurgiu a so 17-ročnými skúsenosťami a znalosťami v zdravotníckych zariadeniach na miestnej aj medzinárodnej úrovni.

Má tiež 2-ročné skúsenosti vo vedúcich pozíciách v štátnom zdravotníctve. Posledné 3 roky pôsobí ako medicínsky riaditeľ v Kúpeľoch Piešťany na Slovensku (člen skupiny Ensana Health Spa Resorts Group) a zároveň ako Group Medical Director pre skupinu Ensana Health Spa Resorts.

Hovorí plynule 4 jazykmi. Vo voľnom čase aktívne športuje a okrem hudby a výtvarného umenia 80. – 90. rokov je fanúšikom Formuly 1.

12:20 - 12:40

22.10.2022 Prednášky Bratislava 2022

Aby chrbát nebolel