Mgr. Eva Kováčová, MBA

Špecialista pre peritoneálnu dialýzu

Poskytujeme online zdravotné poradenstvo a zdravotné konzultácie v rámci online zdravotných služieb pre domácu dialýzu. Pacientom umožňujeme v rámci nášho webu zdravotnú online poradňu a non-stop 24h zdravotnú help linku predovšetkým pre riešenie komplikácií súvisiacich s domácou dialýzou a konzultácie v oblasti domácej dialýzy.

Oznámenie, že trpíte chronickým ochorením obličiek, môže náhle zmeniť váš doterajší život: dialýza alebo transplantácia obličiek ovplyvní mnohé stránky vášho života a má veľký dopad na spôsob vášho života. Pomôžeme vám porozumieť tomu, čo sa s vami deje, pomôžeme vám a vašej rodine naplánovať si novú etapu života čo najlepšie a prispôsobiť sa tak novej situácii. Pomôžeme vám aktívne sa zapojiť do rozhodovania a zvoliť si pre vás to najlepšie riešenie.

Zlyhanie obličiek? Máte na výber!

Musíte vedieť, že:

  • nie ste na to sám
  • ste najdôležitejší člen liečebného tímu
  • máte niekoľko možností liečby
  • všetko čo potrebujete je....“začať klásť otázky“