speaker-photo

doc. MUDr. Ján Varga, PhD, MPH, MHA

15:20 - 15:40

21.5.2022 Prednášky Košice 2022

Poruchy v perimenopauzálnom období života ženy