MUDr. Matúš Baran, MBA

chirurg

Chirurg

E D U K Á C I A : Samovyšetrenie prsníka 

...........................................................................................

MUDr. Matúš Baran, MBA, Ukončil 2. lekársku fakultu Univerzity Karlovy v Prahe v roku 2011. Praktické skúsenosti z plastickej chirurgie zbieral už počas štúdia asistenciou na plastickej  chirurgii v súkromnom zariadení plastickej a estetickej chirurgie v Prahe. Po absolutóriu rok pracoval ako sekundárny lekár na chirurgickom oddelení Masarykovej nemocnice v Rakovníku a následne nastúpil na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Šaci. V roku 2016 ukončil MBA štúdium so zameraním na etiku v manažmente. Špecializačnú skúšku v odbore plastická chirurgia vykonal v roku 2017 opäť na pôde Univerzity Karlovy v Prahe, na 3. lekárskej fakulte. Súčasne študuje postgraduálne štúdium v obore experimentálna chirurgia na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovy pod vedením doc. MUDr. Jána Měšťáka CSc..  Absolvoval dlhodobé stáže vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe na Klinike plastickej chirurgie so zameraním na plastickú a rekonštrukčnú chirurgiu, vo vysokošpecializovanom ústave pre chirurgiu ruky vo Vysokom nad Jizerou,  krátkodobé stáže na viacerých pracoviskách estetickej chirurgie v Bologni, Paríži, Warszawe, Prahe.  Pravidelne navštevuje a tiež prednáša na medzinárodných esteticko-chirurgických a popáleninových kongresoch v Monaku (AMWC), Dusseldorfe (Medica), Paríži (IMCAS), Mníchove (ISA, FOBI, EADV), Cannes (5CC), Malage (SEME), Bologni (Cosmoprof) a Prahe. Podieľal sa na tvorbe publikácie o estetickej liposukcii a publikáciách venujúcich sa prvej pomoci, ako autor a spoluautor publikuje v domácich aj zahraničných odborných časopisoch.   Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľným vzdelávacím aktivitám Slovenského Červeného kríža, kde je nositeľom ocenenia „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu II. stupňa."