MUDr. Pavel Demeter, MBA

Onkocentrum Komárno

Téma: Čas je život/Nepodceňujte prvé príznaky, môžu vám zachrániť život

MUDr. Pavel Demeter je primárom Oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice v Komárne. Snahou tejto nemocnice je vybudovanie komplexného onkologického centra pre južné Slovensko. V 1.etape tohoto projektu došlo k výmene hlavnej technológie - inštalácii nového lineárneho urýchľovača a CT-simulátora. Pracovisko poskytuje liečbu zhubných onkologických ochorení pomocou ožarovania a systémovej liečby.

15:20-15:40

Bratislava 10.10.2020 Online prednášky

Zázraky sa dejú každý deň

Odborník z mladej diagnostickej ambulancie predstaví radiačnú onkológiu v Komárne. Ide o pracovisko, ktoré je v prevádzke necelé 2 roky a jeho zameraním a činnosťou je pomáhať pacientom, ktorí to potrebujú.