Medirex

Vitajte v laboratóriách budúcnosti

Multidisciplinárne laboratória sú svetovým trendom

Pandémia ochorenia  Covid-19 v roku 2020 najzreteľnejšie ukázala, aká dôležitá je práca moderných, technologicky vyspelých diagnostických laboratórií. Laboratóriá MEDIREX GROUP predstavujú spoločnosti Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o. Vo svojich prevádzkach vyšetrujú vzorky biologického materiálu ako sú krv, moč, výtery, cytologické stery či aspiráty a bioptický materiál z klinických pracovísk po celom Slovensku. Poskytujeme svoje služby lekárom, ktorým pomáhame určiť správnu diagnózu pacientov a monitorovať priebeh ich liečby. Súčasne prostredníctvom odberových centierprinášame široké spektrum vyšetrení na vlastnú žiadosť priamo pacientom.

Pod jednou strechou zlučujeme odborníkov všetkých medicínskych odborov – klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia, cytológia, bioptická diagnostika a mikrobiológia životného prostredia. Vďaka tomu zabezpečujeme komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Prevádzkujeme technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe. Nachádzajú sa v Bratislave, Nitre a v Košiciach. Ich súčasťou sú automatické linky s robotizovaným systémom na analýzu vzoriek, ktoré sú svetovým unikátom. Denne umožňujú vyšetriť tisíce vzoriek krvi tak, aby sa náš personál mohol čo najviac venovať odbornej práci. Využívame najmodernejšie diagnostické technológie ako sú Maldi-tof v mikrobiológii na identifikáciu mikroozganizmov, či NGS (next generation seqeuncing) a arrayCGH v lekárskej genetike, počítačom asistovanú mikroskopiu v cytologickej diagnostike (v konvenčnej aj v LBC), kvapalinovú a plynovú chromatografiu vrátane hmotnostnej spektrofotomerie v biochémii a toxikológii a ďalšie.
Našou neoddeliteľnou súčasťou sú menšie satelitné laboratóriá, ktoré sú v nemocniciach a v poliklinikách naprieč celou krajinou. Sú situované tak, aby boli blízko k lekárom aj pacientom. Nemocničné laboratóriá fungujú nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni. Realizujú všetky urgentné vyšetrenia v život ohrozujúcich stavoch v rozpätí niekoľkých minút. Poskytujeme bioptickú aj cytologickú diagnostiku pre kliniky univerzitných a fakultných nemocníc vrátane peroperačných biopsií.

„ Až 70 % informácií potrebných k stanoveniu diagnózy, či kontrole liečby pacienta pochádza práve z laboratórnej diagnostiky. Pre samotného pacienta sme často neviditeľní, ale pre diagnostiku je práca našich laboratórií nenahraditeľná,“ hovorí riaditeľ laboratórnej divízie MEDIREX GROUP Ing. Jozef Gavlas, MSc.

Biologický materiál vodiči dopravujú to laboratórií za prísnych bezpečnostných opatrení. Denne vyšetríme vzorky 30-tisíc pacientov a lekárom vydáme až 250-tisíc výsledkov. Našou prioritou je vysokokvalitná laboratórna diagnostika, na ktorej je postavená prevencia mnohých ochorení, a ktorá je nezastupiteľná v procese diagnostiky ochorenia a liečby pacienta. Zamestnávame špičkových slovenských odborníkov, pod vedením ktorých pracuje rad erudovaných pracovníkov, čím je zabezpečená vysoká profesionalita hodnotenia výsledkov.

Medirex je zároveň jediné laboratórium, ktoré vyšetruje až 2 druhy neinvazívneho prenatálneho testu (NIPT). Okrem vlastného TRISOMY testu vyšetrujeme vzorky aj prostredníctvom Harmony testu. Sme jedno z mála laboratórií v Európe, ktoré dokáže na jednom pracovisku poskytovať 2 rôzne NIPT-y, pričom každý je založený na inom diagnostickom postupe.

Participujeme na vede a výskume

Spolupracujeme s najväčšími slovenskými univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami. Aktívne podporujeme vedu a biomedicínsky výskum, čoho výsledkom je aj unikátny slovenský TRISOMY test na detekciu trizomií – napríklad Downov, Patauov a Edwadsov syndróm a ďalšie genetické poruchy plodu z krvi matky od 10. týždňa tehotenstva. Neustále sa podieľame na vývoji nových neinvazívnych diagnostických metód a prostredníctvom našich laboratórií ich prinášame do klinickej praxe pre všetkých pacientov.
Aktívne participujeme na vzdelávaní a výchove nových odborníkov. V spolupráci s UK v Bratislave a UPJŠ v Košiciach sa podieľame na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní výučbou študentov lekárskych a prírodovedeckých fakúlt priamo na našich pracoviskách. Myslíme tak na budúcnosť a rozvoj laboratórnej diagnostiky.

Organizujeme odborné konferencie, publikujeme v renomovaných časopisoch

 • Usporadúvame konferencie, na ktorých odborníci z celého Slovenska rozoberajú zaujímavé, raritné či ojedinelé prípady zo svojej praxe.
 • Výsledky našej práce pravidelne zverejňujeme vo vedeckých recenzovaných publikáciách.
 • Naši odborníci pravidelne vystupujú na slovenských i svetových podujatiach, kde zverejňujú vlastné výskumy či štatistiky zo svojej praxe.

Kľúčové fakty o laboratóriách MEDIREX GROUP

 • Sme najväčší poskytovateľ laboratórnej diagnostiky na Slovensku.
 • Sme lídrom v digitalizácii laboratórnej diagnostiky.
  • Patríme tiež medzi najväčších poskytovateľov laboratórnej diagnostiky v Českej republike (dcérska spoločnosť SpadiaLab).
 • Na trhu laboratórnej diagnostiky sme už takmer 20 rokov.
 • Prevádzkujeme 3 centrálne laboratóriá – v Bratislave (4 500 m2), v Košiciach (3 300 m2) a v Nitre (3 000 m2) s automatickými linkami, ktoré sú výnimočné doma aj vo svete.
 • Okrem 3 centrálnych laboratórnych komplexov máme 12 nemocničných laboratórií, 3 cytologicko-bioptické laboratóriá a tiež 20 odberových miest pre pacientov.
 • Spolupracujeme s najväčšími nemocnicami na Slovensku:
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou v Bratislave,
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou L. Pasteura v Košiciach,
  • Detská fakultná nemocnica v Košiciach,
  • Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach,
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimanna v Prešove,
  • Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave,
  • Nemocnica sv. Michala v Bratislave,
  • Fakultná nemocnica v Trenčíne.
 • Spolupracujeme aj s viac ako 3 500 súkromnými klinikami a špecializovanými ambulanciami v rámci celého Slovenska.

Sme súčasťou skupiny najväčších poskytovateľov laboratórnej diagnostiky v Európe – Limbach Gruppe, ktorý spolu so svojimi partnermi prevádzkuje laboratóriá vo viac ako 15 krajinách.

Medirex a Medicyt sú zmluvní partneri všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku.

Z malého laboratória líder v strednej aj vo východnej Európe

Príbeh laboratórií Medirex sa začal písať ešte v roku 2001, keď k nám do malého laboratória v bratislavskej Karlovej Vsi prišla prvá vzorka. Z nej sme vtedy dokázali vyšetriť základné biochemické a hematologické parametre. Ďalšie dôležité momenty prichádzali postupne a časom sa spoločnosť vypracovala na technologicky najmodernejšie laboratóriá v strednej a východnej Európe a tiež vyhľadávaného zamestnávateľa s viac než 1100 spolupracovníkmi.

8:00 - 18:00

21.5.2022 EXPO zóna Košice 2022

Medirex

Najväčšie a najmodernejšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe.

Neviete sa rozhodnúť, aké vyšetrenie je pre vás vhodné? Absolvujte u nás konzultácie a poradenstvo v oblasti laboratórnych vyšetrení.

8:00 - 18:00

22.10.2022 EXPO zóna Bratislava 2022

Medirex

Najväčšie a najmodernejšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe.

Neviete sa rozhodnúť, aké vyšetrenie je pre vás vhodné?

Absolvujte u nás konzultácie a poradenstvo v oblasti laboratórnych vyšetrení alergií a potravinových intolerancií (k dispozícii budeme mať dve naše zástupkyne – garantku klinickej imunológie a alergológie laboratórií Medirex RNDr. Elenu Tibenskú, PhD. a manažérku klinickej imunológie a alergológie laboratórií Medirex Mgr. Kinga Szabóovú.