IPčko

"Sme skupina mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Chceme tu byť pre ľudí, najmä mladých, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Okrem poradcov (dobrovoľníkov), ktorí sú každý deň na chate s klientmi, pracujú pre ich dobro aj členovia správnej rady a vedenia IPčka.  Naše občianske združenie IPčko chce byť vďaka týmto vlastnostiam miestom  skutočného stretnutia človeka s človekom. IPčko je členom Asociácie liniek pomoci a Koalície pre deti Slovensko."

9:00-16:00

Bratislava 16.10.2021 EXPO zóna

Ipčko

V expo zóne možete očakávať:

  • zaujímavú prezentáciu aktivít, projektov a možnosti pomoci IPčka pre ľudí, ktorí sa ocitajú v náročných životných momentoch
  • QaA na tému duševného zdravia s odborníkmi z IPčka