Dominika Hehenberger – samostatne pôsobiaci partner RINGANA

• RINGANA – absolútna čerstvosť v kozmetike a výživových doplnkoch
• Dominika Hehenberger – samostatne pôsobiaci partner RINGANA
• e-mail: d.flamikova@gmail.com
• internetová stránka: d-hehenberger.ringana.com

8:00 - 18:00

22.10.2022 EXPO zóna Bratislava 2022

RINGANA – absolútna čerstvosť v kozmetike a výživových doplnkoch