doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA

  • medicínska riaditeľka Gyncare, gynekologička – reprodukčný špecialista

    Docentka Toporcerová je uznávanou osobnosťou vo svojej oblasti. V Gyncare pôsobí ako vedúci lekár a garant. Reprodukčnej medicíne sa venuje už viac ako 16 rokov.

    Po skončení vysokej školy nastúpila na II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UPJŠ v Košiciach, kde bolo prvé centrum asistovanej reprodukcie na Slovensku.

    V roku 2003 absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave kvalifikačnú atestáciu I. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo. Pracovala ako sekundárny lekár a neskôr ako odborný asistent na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP v Košiciach, kde viedla Centrum asistovanej reprodukcie pri II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP až do roku 2013.

    V roku 2007 absolvovala na SZU v Bratislave špecializačnú atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a v roku 2012 absolvovala kvalifikačnú skúšku z odboru reprodukčná medicína na Inštitúte pre postgraduálne vzdelávanie v zdravotníctve v Prahe. Do roku 2016 pôsobila ako medicínsky riaditeľ a odborný garant v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti v Košiciach. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných monografií, vysokoškolských skrípt a učebníc a odborných vedeckých článkov. Medzi jej záľuby patrí cestovanie.

11:00 - 11:20

21.5.2022 Prednášky Košice 2022

Tehotenstvo „zmrazené“ na neskôr. Spoznajte social freezing

Je ideálne založiť si rodinu s vhodným partnerom a v správnom čase. Kedy je ten správny čas? Dnešné ženy chcú byť na materstvo viac pripravené. Treba však myslieť na riziká. Príliš dlhé odkladanie tehotenstva môže pripraviť ženu o šancu mať geneticky vlastné dieťa. Dá sa poistiť plodnosť?

Riešením je social freezing – zmrazenie a uskladnenie vlastných vajíčok. Je určitým poistením, že ak sa žena predsa len rozhodne mať dieťa, nebude už neskoro. Odobraté vajíčka nestarnú, preto umožnia byť matkou aj vo vyššom veku.