COR

Psychologické poradenstvo a terapiu poskytujeme detským aj dospelým klientom, tehotným ženám, manželským párom alebo iným kombináciám párov (napr. druh – družka, dieťa – rodič, dieťa – starý rodič, súrodenci, žena – žena, muž – muž), jednotlivým zamestnancom rôznych spoločností a pracovným skupinám. Zároveň realizujeme prednášky, workshopy, kurzy, psychologické testovanie a pomáhame realizovať prieskumy/výskumy podľa požiadaviek klientov.

Viac informácií o COR, technikách a prístupoch nájdete na https://cor.sk.

9:00-13:00

Bratislava 16.10.2021 EXPO zóna

COR - Centrum osobnostného rozvoja

Krátka psychologická konzultácia v oblasti:

-        vlastného osobnostného rozvoja

-        rodičovstva

-        partnerstva

-        pracovného života a rozvoja

-        zdravia – fyzického/psychického

Pomoc pri tvorbe „krízového“ plánu.