speaker-photo

COR

9:00-13:00

Bratislava 16.10.2021 EXPO zóna

COR - Centrum osobnostného rozvoja

Krátka psychologická konzultácia v oblasti:

-        vlastného osobnostného rozvoja

-        rodičovstva

-        partnerstva

-        pracovného života a rozvoja

-        zdravia – fyzického/psychického

Pomoc pri tvorbe „krízového“ plánu.