speaker-photo

Britská kampaň GREAT

8:00 - 18:00

22.10.2022 EXPO zóna Bratislava 2022

Obchodné oddelenie Britského veľvyslanectva, britská kampaň GREAT

V role hlavného partnera podujatia obchodné oddelenie Britského veľvyslanectva v rámci britskej kampane GREAT dňa 22. októbra predstaví britské značky TESCO F&F, Regatta+Dare2B, Haleon, Piešťanské kúpele, Salt of the Earth, UpCircle Beauty™, 001 Sincare, Tom’s Tea, SANCTUARY SPA a Paper Lounge.