Alojz Bomba, DVM, DSc.

Spoluzakladal som laboratórium gnotobiológie, jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku.

Od roku 2006 som bol prednostom Ústavu experimentálnej medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V našom výskume študujeme úlohy črevného mikrobiómu pri vzniku chronických chorôb. Hľadáme možnosti cielenej úpravy mikrobiómu v prevencii a terapii chorôb ako rakovina, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, alergie, intolerancie, kardiovaskulárne choroby, psychické poruchy a mnohé iné.

Mojou životnou výzvou je prevencia a liečba rakoviny.

11:20 - 12:00

21.5.2022 Prednášky Košice 2022

Trávenie – mikrosvet v nás – výzvy, odpovede a následky COVIDu

Spíkri vedec Alojz Bomba a inovátor Martin Haranta


Mikrobióm v zdraví – telesnom aj duševnom

Ako sa starať o mikrobióm? Ak sa rozhodnem pre doplnky ako vybrať ten správny?

Následky COVIDu na mikrosvet v nás

Priestor na diskusiu