Alzheimerova choroba: Čo by ste o nej mali vedieť?

Alzheimerova choroba je známa už viac ako 100 rokov, napriek tomu ju stále ľudstvo nedokáže vyliečiť a pacientov s týmto ochorením neustále pribúda. Pozrite sa spoločne s nami na to, čo to Alzheimerova choroba je a čo život s ňou obnáša.

Alzheimerova choroba v roku 1907, kedy bola objavená, patrila skôr medzi zriedkavé ochorenia. Dnes sa s ňou môžete v populácii stretnúť často a radíme ju dokonca medzi časté civilizačné ochorenia spoločne s infarktom, obezitou, cukrovkou alebo rakovinou.

TIP: Viete, aké sú najčastejšie civilizačné ochorenia a ako im predchádzať?

Čo je Alzheimerova choroba? 

Alzheimerova choroba je pomaly sa rozvíjajúce neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Hlavným dôsledkom je potom vznik demencie a pokles kognitívnych funkcií ako je pamäť, myslenie alebo rozumové schopnosti. Najčastejšie sa objavuje u osôb seniorského veku.

Demencia a Alzheimerova choroba

Stretnúť sa môžete aj s označením Alzheimerovej demencie, ktoré však nie je správne. Alzheimerova choroba je príčinou pre vznik demencie. Stretnúť sa s demenciou môžete však aj pri iných ochoreniach, napríklad pri Parkinsonovej chorobe alebo Huntingtonovej chorobe.

Bez ohľadu na príčiny má však demencie veľmi podobné príznaky, medzi ktoré patria problémy s pamäťou, myslením, plánovaním, vyjadrovaním a zmenami osobnosti.

Zaujímavosť: Vedeli ste, že podľa niektorých štúdií môže riziko demencie zvyšovať napríklad aj porucha pozornosti naprieč generáciami? Viete, čo je to ADHD?

Príčiny vzniku Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba sa vyvíja v dôsledku zániku mozgových buniek. V mozgu sa postupom času vytvára nánosy chorobne zmenenej bielkoviny, následkom čoho postupne dochádza k zániku mozgových buniek a stenčovaniu kúry.

Príčiny vzniku Alzheimerovej choroby ale nie sú zatiaľ dostatočne objasnené. Na vzniku sa môže podieľať viacero faktorov, hovoríme im rizikové faktory.

Rizikové faktory

Pravdepodobne neexistuje len jedna príčina, ktorá by spôsobila rozvoj Alzheimerovej choroby. Vyvíja sa na základe viacerých faktorov. Niektoré z nich nie je možné ovplyvniť, iné áno. 

Za rizikové faktory ovplyvňujúce vznik Alzheimerovej choroby dnes odborníci považujú:

 • vysoký vek, starnutie
 • pohlavie (vo všeobecnosti ním trpí viac žien ako mužov)
 • rodinnú anamnézu a genetický predpoklad
 • ochorenie srdca, vysoký krvný tlak, zvýšenú hladinu cholesterolu
 • poranenie mozgu
 • nadmernú konzumáciu alkoholu, fajčenie
 • nevhodný životný štýl 
 • nadváhu a obezitu
 • depresiu a sociálnu izoláciu

Symptómy Alzheimerovej choroby

Prvé príznaky Alzheimerovej choroby prichádzajú pomaly a zo začiatku im okolie nemusí pripisovať veľký význam. Hovorí sa, že u starších ľudí je normálne niečo zabudnúť. Strata pamäti je však kľúčovým znakom, ktorý môže signalizovať zrod Alzheimerovej choroby.

Medzi hlavné príznaky Alzheimerovej choroby radíme problémy s pamäťou, vykonávaním bežných činností, problémy s rečou a komunikáciou, zmeny v osobnosti a správaní, problémy s myslením a ďalšie.

Charakteristické je, že príznaky sa s postupom času zhoršujú, určite nie je dobré ich podceňovať, včasným testovaním sa dá veľmi ovplyvniť.

Strata pamäti

Strata pamäti u osôb s Alzheimerovou chorobou ovplyvňuje každodenný život. Osoba s touto chorobou môže mať problémy s prijímaním nových informácií, zapamätaním si. To môže viesť k strácaniu a zakladaniu predmetov alebo zabúdania udalostí.

V prvých štádiách choroby sa objavujú problémy hlavne s krátkodobou pamäťou, v neskorom štádiu choroby však dochádza aj k strate dlhodobej pamäte.

Kognitívne deficity

Človek s Alzheimerovou chorobou máva aj kognitívne deficity rôznej závažnosti. To znamená, že má problémy s myslením, riešením problémov, úsudkom alebo rozhodovaním. V praxi sa objavujú problémy ako:

 • ťažkosti s riešením problémov
 • ťažkosti s peniazmi, platením účtov
 • ťažkosti pri rozhodovaní

V praxi to vyzerá tak, že títo ľudia nie sú schopní v neskorších štádiách choroby vhodne vybrať oblečenie a sú schopní obliecť si aj niekoľko vrstiev oblečenia naraz alebo zvoliť neadekvátny odev.

Fotografia od užívateľa Andrea Piacquadio zo služby Pexels

Problémy s rozpoznávaním a orientáciou 

Často je u osôb s touto chorobou zhoršené aj abstraktné myslenie, a tak sa vytráca napríklad zmysel čísel. V neskorších štádiách majú osoby s Alzheimerovou chorobou problém rozoznať aj predmety alebo tváre.

Objavuje sa aj problém s priestorovým vnímaním a časovou aj miestnou dezorientáciou. Pojmy ako ráno či večer sú týmto ľuďom v neskorších štádiách choroby cudzie, nespoznávajú svoj dom ani mesto, kde žili pokojne aj celý život.

Problémy s rečou a obtiažne dorozumievanie sa

U ľudí s Alzheimerovou chorobou môžete pozorovať aj problémy v reči. Taký človek môže mať ťažkosti nájsť správny výraz, nedokáže si spomenúť na jednoduché slová a aj tieto slová nahrádza inými slovami, teda vety potom prestávajú dávať zmysel. Chyby môže robiť nielen v reči, ale aj pri písaní.

Zmeny osobnosti alebo správania

Osobnosť chorého sa tiež časom môže meniť. U človeka s Alzheimerovou chorobou sa objaví veľa predtým nepozorovaných vlastností ako sú:

 • zmätenosť
 • podozrievavosť
 • vzťahovačnosť a sebeckosť
 • strata empatie
 • strata záujmu a motivácie
 • spoločensky nevhodné správanie
 • časté zmeny nálad

Štádia Alzheimerovej choroby

Typický priebeh Alzheimerovej choroby má 3 štádiá, ktoré sa dajú popísať nasledovne:

Prvé štádium

V prvom, počiatočnom, štádiu sa začínajú objavovať prvé, ľahko prehliadnuteľné príznaky ako je horšie vyjadrovanie, strata motivácie i záujmu o obľúbené činnosti, problémy s orientáciou v priestore, zhoršenie krátkodobej pamäte, problémy s rozhodovaním a ďalšie.

Druhé štádium

Začiatok druhého štádia sa prejavuje tak, že sa postupne všetky príznaky zhoršujú a komplikujú každodenný život. Ľudia tak v tomto štádiu už potrebujú pomoc ďalšej osoby a to napríklad s varením, upratovaním alebo osobnou hygienou.

Osoba s Alzheimerovou chorobou v strednom štádiu nemôže zostať dlho bez dozoru, môže zabudnúť zavrieť vodovodný kohútik, vypnúť sporák alebo žehličku. Schopnosti takého človeka sú obmedzené a môže tak nechtiac spôsobiť vážne problémy sebe i svojmu okoliu.

Práca s chorým človekom môže byť veľmi vyčerpávajúca, pretože sa tiež začínajú objavovať zmeny v správaní a náladách.

Tretie štádium

Tretie, neskoré, štádium je pre okolie obzvlášť náročné, pretože takýto človek vyžaduje neustálu starostlivosť. Osoba s Alzheimerovou chorobou v treťom štádiu má problémy s rovnováhou, chôdzou aj inkontinenciou.

Zhoršuje sa tiež prehĺtanie a nastávajú problémy s príjmom potravy a tekutín a niekedy treba nasadiť umelú výživu. Zvyšuje sa riziko ďalších komplikácií ako je podvýživa, dehydratácia a infekčné ochorenie. Táto choroba značne znižuje obranyschopnosť organizmu a aj bežná choroba môže spôsobiť nepríjemné komplikácie.

Človek v tomto štádiu choroby nepozná známe predmety ani svojich najbližších. Má vážne problémy s časovou aj priestorovou orientáciou, krátkodobou aj dlhodobou pamäťou.

Prevencia

Alzheimerova choroba pravdepodobne nie je choroba, ktorej sa dá predísť. Správnym životným štýlom však možno znižovať rizikové faktory pre rozvoj choroby. Osvojiť si základy zdravého životného štýlu môžete v každom veku a verte, že skutočne nikdy nie je neskoro. Možno tak predísť mnohým ochoreniam, nielen Alzheimerovej chorobe.

Inšpirácia: Zaručené tipy, ako si zmeniť životný štýl.

Pravidelné prehliadky u lékara 

Obrázok od sarcifilippo z Pixabay

Vysoký krvný tlak, cholesterol a obezita môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku Alzheimerovej choroby. Týmto problémom je možné predchádzať zdravým životným štýlom a je ich možné efektívne liečiť.

Nezabúdajte preto chodiť na pravidelné prehliadky k lekárom, aby bol váš zdravotný stav pod kontrolou, a to nielen kvôli Alzheimerovej chorobe, ale aj ďalším chorobám.

Viete, čo je to preeklampsia a ako sa lieči? 

Pohyb a fyzická aktivita

Aj pohyb môže pomôcť s mnohými zdravotnými ťažkosťami, ktoré môžu prispievať k rozvoju rizikových faktorov Alzheimerovej choroby. Fyzická aktivita znižuje riziko rozvoja demencie a verte, že aj v seniorskom veku nie je priestor na výhovorky – stačí 30 minút chôdze denne.

Vďaka fyzickej aktivite sa navyše budete cítiť lepšie a v neskoršom veku vám takáto aktivita zaistí príjemné spestrenie dňa. Navyše na takú vychádzku môžete pravidelne vyrážať so susedkou, kamarátkou, dcérou alebo inými vám blízkymi osobami.

Správna strava

K správnemu životnému štýlu patrí bezpochyby aj zdravá a vyvážená strava. Najvhodnejšie je konzumovať stravu bohatú na ovocie, obilniny, ryby, čerstvú zeleninu, strukoviny a potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Obmedziť by ste naopak mali nasýtené tuky, potraviny s vysokým obsahom cukrov, sacharidov a soli.

TIP: K prevencii Alzheimerovej choroby patrí aj úprava stravy. Viete, ako si upraviť jedálniček a schudnúť? 

Precvičujte si mozog 

Stimulovanie mozgu duševnou aktivitou môže brániť rozvoju Alzheimerovej choroby. Pomôcť môže napríklad kognitívny tréning pre rozvoj pamäti aj ďalšie aktivity ako:

 • čítanie kníh  a písanie
 • riešení krížoviek, sudoku, rébusov, hádaniek
 • hranie intelektuálnych hier (šach, monopoly)
 • štúdium cudzích jazykov 
 • hranie na hudobnom nástroji
 • vzdelávaním sa a rozvoj koníčkov

Choďte do spoločnosti a udržujte svoje duševné zdravie

Dôležité je udržiavať sa fit aj po psychickej stránke. Nestráňte sa spoločnosti iných ľudí, choďte do spoločnosti a udržujte priateľské vzťahy. Pravidelne si robte čas na svojich blízkych, svoje záujmy a snažte sa v každom dni hľadať to dobré.

Diagnostika Alzheimerovej choroby

Máte podozrenie, že sa vám alebo niekomu z rodiny začína do života vkrádať Alzheimer? V takom prípade odporúčame čo najskôr navštíviť praktického lekára, ktorý vám odporučí ďalšie komplexné vyšetrenie.

Pamätajte, že čím skôr sa choroba spozná, tým viac sa zvyšuje šanca na zmiernenie priebehu choroby. Často sa stáva, že diagnóza sa stanoví až v druhom alebo treťom štádiu ochorenia, keď liečba už nezlepšuje stav pamäti, len ju udržuje na momentálnej úrovni.

Včasná diagnostika síce nedokáže chorobu zastaviť, ale vďaka skorému rozpoznaniu môžeme priebeh spomaliť a človek tak môže viesť dlhší plnohodnotný život. Ak má lekár podozrenie na vznik tejto choroby, môže vykonať testy:

 • kognitívne a pamäťové testy na posúdenie schopnosti človeka myslieť a pamätať si
 • neurologické testy na testovanie rovnováhy, zmyslov a reflexov
 • krvné alebo močové testy
 • CT vyšetrenie alebo MRI vyšetrenie mozgu

V niektorých prípadoch môže byť vhodné aj genetické testovanie.

Včasná diagnostika síce nedokáže ochorenie zastaviť, ale vďaka skorému rozpoznaniu sa môžeme priebeh spomaliť a postihnutý tak môže dlhšie viesť plnohodnotný život.

Liečba

Podobne ako ostatné degeneratívne ochorenia, Alzheimerovu chorobu žiaľ nie je možné úplne vyliečiť. Ale je možné pomocou liekov dočasne zlepšiť alebo spomaliť progresiu symptómov. Liečba liekmi pomáha pacientom s pamäťovými symptómami a inými kognitívnymi zmenami.

Niekedy môžu byť osobám s touto chorobou predpísané aj iné lieky ako antidepresíva, lieky proti úzkosti, lieky na halucinácie, agresiu a ďalšie.

Ďalej sa odporúča pacientom aj zmena životného štýlu a ďalšie alternatívne a doplnkové terapie. Možnou alternatívnou liečbou Alzheimerovej choroby je napríklad aj liečba CBD. Medzi ďalšie doplnkové terapie na liečbu patria:

Obrázok od Sabine van Erp z Pixabay
 • reminiscenčná terapia
 • ergoterapia
 • arteterapia
 • muzikoterapia
 • kognitívny tréning
 • bazálna stimulácia

a ďalšie.

Starostlivosť o človeka s Alzheimerovu chorobou

Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou je veľmi individuálna a aj nároky na starostlivosť sa líšia človek od človeka. V prípade každého pacienta je priebeh aj rozvoj choroby naozaj špecifický.

Starostlivosť o človeka s Alzheimerom môže v prvom štádiu obnášať napríklad doprovod na poštu či k lekárovi, ľahšiu pomoc v domácnosti. V neskoršom štádiu je potrebné zaistiť neustály dozor a pomoc.

Vytvorte bezpečnú domácnosť

Domov je miesto, kde človek trpiaci demenciou trávi najviac času. Preto by mal byť čo najpraktickejšie a najbezpečnejšie zariadený. Pacienti s demenciou môžu mať taktiež zníženú pohybovú schopnosť. Nebezpečné sú voľne položené koberčeky, vyvýšené prahy, káble, šnúry a nízke stolčeky. Snažte sa tieto faktory v domácnosti postihnutého odstrániť alebo minimalizovať.

Uľahčite orientáciu v priestore

Aby sa človek s demenciou cítil doma spokojne, musí sa dobre orientovať. Snažte sa znížiť množstvo informácií, ktoré si musí zapamätať a pomôžte mu tieto informácie nájsť na prvý pohľad. Orientáciu môžete uľahčiť týmito úpravami:

 • Do tmavej chodby a izby nalepte svietiace a reflexné nálepky označujúce cestu von, na toaletu, do kúpeľne…
 • Ceduľkami označte, čo sa skrýva v skrinkách a zásuvkách
 • Označte miesta, kam sa majú ukladať kľúče, okuliare alebo telefón
 • Odstráňte predmety ako dekorácie a v dosahu nechajte len veci, ktoré sú potrebné

Uľahčite mu rozhodovanie

Pacienti s Alzheimerovou chorobou majú okrem poruchy pozornosti, komunikácie a orientácie tiež ťažkosti s rozhodovaním. Plná skriňa oblečenia, kúpeľňa plná kozmetiky, krabice plné liekov či chladnička plná jedla môže na nich pôsobiť veľmi ohromujúco. 

TIP: Rozhodovanie uľahčíte napríklad tým, že pripravíte a označíte oblečenie, ktoré je určené na von a do bytu alebo rozdelíte lieky do dávkovača apod.

Komunikujte jednoducho a priamo

Komunikácia s pacientom by mala byť čo najjednoduchšia. Aby tákto chorý človek obsahu vašich viet lepšie rozumel, rozprávajte s ním pomaly, tvárou v tvár. Používajte jednoduché vety, vyhnite sa komplikovaným výrazom. 

Vytvorte vhodné aktivity

Aj človek s Alzheimerovou chorobou potrebuje často povzbudiť a uistiť, že je potrebný. Preto sa snažte pre takého človeka vytvárať vhodné aktivity. Okrem toho si môže pri takýchto aktivitách precvičiť aj mozog.

Pamätajte tiež na to, že pri starostlivosti o osobu s Alzheimerovou chorobou nemusíte byť na všetko sami. V dnešnej dobe existuje niekoľko organizácií, kde môžete komunikovať s ľuďmi v podobnej situácii, čerpať motiváciu, inšpirácie a rady.

Využiť môžete aj ošetrovateľských služieb, osobnej asistencie alebo domovov seniorov a ľudí s demenciou.

Dominika Blchová, PoctiveSEO.sk

Zdieľať článok:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Podobné články