program

program v hlavnej sále

ČO VŠETKO ZAŽIJETE OKREM PODNETNÝCH DISKUSIÍ, ROZHOVOROV A PREDNÁŠOK?

 

» MASÁŽE
» VYŠETRENIA
» INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE
» KOUČING
» CVIČENIE
» ZDRAVÁ STRAVAO

sprievodné aktivity

TANEČNÁ SÁLA

EXPO ZÓNA