Zoznam potravín, ktoré vám môžu pomôcť zmierniť úzkosť

Zoznam potravín, ktoré vám môžu pomôcť zmierniť úzkosť

Úzkosť postihuje približne 7,6 percenta svetovej populácie. Charakterizuje ju pocit neustáleho napätia, strachu a obáv, ktoré zasahujú do každodenného bežného fungovania človeka. Úzkosť je zastrešujúci pojem, ktorý sa používa na opis viacerých úzkostných porúch medzi ktoré patrí generalizovaná úzkostná porucha, sociálna…