Tatiana Barillová: Často nevieme ovplyvniť, čo k nám v živote prichádza, ale vieme zmeniť svoj postoj k tomu

Tatiana Barillová: Často nevieme ovplyvniť, čo k nám v živote prichádza, ale vieme zmeniť svoj postoj k tomu

Po viac ako 15 rokoch v oblasti ľudských zdrojov sa aktuálne naplno venuje téme Mindfulness. Vďaka tejto technike pomáha ľuďom, ktorí sú preťažení, hľadajú cestu, ako opäť získať ľahkosť bytia, radosť a rovnováhu v pracovnom, osobnom či rodinnom živote. Stres…